C.O.T. media, s. r. o.

Mediální dům C.O.T. media, s. r. o., vznikl v lednu 1997 jako odborné vydavatelství specializované zprvu na oblast cestovního ruchu. Počáteční zaměření na český a slovenský trh se postupně rozšířilo na další zahraniční trhy. Stabilní součástí portfolia titulů se postupně staly B2B a B2C tituly, palubní časopisy a klientská periodika, jejichž počet se v posledních třech letech zvyšuje. V současnosti jsme největší a nejprestižnější vydavatelství na poli cestovního ruchu v České republice a publikujeme oficiální katalogy reprezentující české lázeňství, kongresovou a incentivní turistiku.

Zkušenosti nasbírané v průběhu dvaceti let, sledování a aplikace nových trendů ve světě mediální komunikace zajišťují našemu vydavatelství trvalou konkurenceschopnost. Organizace eventů je další oblast, v níž dlouhodobě působíme, ať již se jedná o realizaci golfových turnajů a túr, společenských událostí anebo odborně zaměřených setkání profesionálů s odbornou veřejností. Zvláštní péči věnujeme networkingu, v rámci něhož se zaměřujeme na oblasti lifestylu a cestovního ruchu.

Nejmladší odnoží v portfoliu našeho mediálního domu je poskytování servisu v oblasti PR a Media Relations. V rámci České republiky zastupujeme vybrané destinace a klienty. Ačkoliv je tento servis součástí portfolia od roku 2013, i za ním se skrývají léta praxe, protože je logickým vyústěním našeho mnohaletého působí v oblasti médií, a to včetně těch elektronických. Klademe důraz na budování a udržování nadstandardních vztahů s klíčovými médii. Máme vlastní DTP studio a obchodní oddělení.

Společnost C.O.T. media se v letech 2015, 2016 a 2017 umístila v prestižním žebříčku Českých 100 nejlepších.

Kontaktní údaje:

cotjpg.jpg