Akvizice Jedné Galerie. Vybraná díla z depozitářů Alšovy jihočeské galerie

  • Výstava obrazů - malířství
  • Výstava plastik
  • Výstava grafiky
Popis akce:

Prezentace Alšovy jihočeské galerie v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích představuje výběr z akvizic od založení galerie až po současnost. Základem sbírky a tedy prvními akvizicemi byla díla středověkého umění. Do AJG byla převedena ze zaniklých českobudějovických muzeí i z jiných regionálních institucí. Středověké obrazy a sochy jsou svým původem navázány na lokalitu jižních Čech, jejich význam však výrazně přesahuje hranice regionu. Dalším tematickým celkem ve sbírce AJG je malba holandských mistrů, která měla základ v konfiskované sbírce českobudějovického právníka Vlastislava Zátky, jež byla roku 1989 navrácena majitelům a dnes je deponována v NG. Za účelem jejího rozšíření byla do AJG pořizována díla 16. – 18 století, která vycházela z holandské tradice malby a rytectví. Zastoupení děl meziválečné avantgardy a českého poválečného umění, dalších dvou stěžejních témat sbírky, je výsledkem proměny akviziční politiky, která nastala na počátku 60. let. Za touto proměnou stála tehdejší kurátorka Věra Linhartová a ředitel Bohumil Houdek. Akviziční politika, která se orientovala mimo jiné i na neoficiální umění došla záhy ke střetu se strukturami oficiálními. Na dalších dvacet let byli tehdy pořizovaní umělci v ústraní, často tvořili v exilu, a do AJG byla opět pořizována díla s návazností na jižní Čechy, především díla krajinomalby a jihočeských autorů. Ve výběru ze zmíněných akvizičních období jsme se zaměřili především na téma přírody, potažmo krajiny, včetně krajiny vnitřní, či ovlivněné lidskou stopou. Ve výstavě budou tedy zastoupeny například drobné středověké skulptury ve spojení s nově pořízenými dřevěnými objekty Františka Skály, cyklus barokních rytin, expresivní i snové krajiny Karla Valtera, Antonína Hudečka, nebo například Josefa Šímy. V neposlední řadě i díla reflektující přírodu v jejím novém řádu tedy autorů z okruhu výstavy Nová Citlivost, například Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Jiřího Hilmara, Karla Malicha a dalších. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Termín konání:
16.11.2021 (Út) - 6.3.2022 (Ne)
Uzavřeno v termínech:
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021
3.1.2022
10.1.2022
17.1.2022
24.1.2022
31.1.2022
7.2.2022
14.2.2022
21.2.2022
28.2.2022
Typ akce:
  • Výstavy
Místo konání:
Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
Zámek č. 3
Pardubice
Web:
vcg.cz/cs/vystavy/akvizice-jedne-galerie-vybrana-dila-z-depozitaru-alsovy-jihoceske-galerie
Popis akce:

Prezentace Alšovy jihočeské galerie v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích představuje výběr z akvizic od založení galerie až po současnost. Základem sbírky a tedy prvními akvizicemi byla díla středověkého umění. Do AJG byla převedena ze zaniklých českobudějovických muzeí i z jiných regionálních institucí. Středověké obrazy a sochy jsou svým původem navázány na lokalitu jižních Čech, jejich význam však výrazně přesahuje hranice regionu. Dalším tematickým celkem ve sbírce AJG je malba holandských mistrů, která měla základ v konfiskované sbírce českobudějovického právníka Vlastislava Zátky, jež byla roku 1989 navrácena majitelům a dnes je deponována v NG. Za účelem jejího rozšíření byla do AJG pořizována díla 16. – 18 století, která vycházela z holandské tradice malby a rytectví. Zastoupení děl meziválečné avantgardy a českého poválečného umění, dalších dvou stěžejních témat sbírky, je výsledkem proměny akviziční politiky, která nastala na počátku 60. let. Za touto proměnou stála tehdejší kurátorka Věra Linhartová a ředitel Bohumil Houdek. Akviziční politika, která se orientovala mimo jiné i na neoficiální umění došla záhy ke střetu se strukturami oficiálními. Na dalších dvacet let byli tehdy pořizovaní umělci v ústraní, často tvořili v exilu, a do AJG byla opět pořizována díla s návazností na jižní Čechy, především díla krajinomalby a jihočeských autorů. Ve výběru ze zmíněných akvizičních období jsme se zaměřili především na téma přírody, potažmo krajiny, včetně krajiny vnitřní, či ovlivněné lidskou stopou. Ve výstavě budou tedy zastoupeny například drobné středověké skulptury ve spojení s nově pořízenými dřevěnými objekty Františka Skály, cyklus barokních rytin, expresivní i snové krajiny Karla Valtera, Antonína Hudečka, nebo například Josefa Šímy. V neposlední řadě i díla reflektující přírodu v jejím novém řádu tedy autorů z okruhu výstavy Nová Citlivost, například Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Jiřího Hilmara, Karla Malicha a dalších. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.