Dudesek Gravity

  • Výstava nezařazená
Popis akce:

„Gravitace je veličinou, kterou si bezprostředně ani moc neuvědomujeme, její sila je prostě v našem světě všudepřítomná a věčná, určuje celému stvoření formu i řád. Vyznačuje se radikálním, směrodatně formujícím vlivem. Není pochyb, podléhá ji veškeré dění v časoprostoru, je neskutečně vlivnou silou určující světu jeho koloběh, jeho krásu i jeho nemilosrdnost…Představme si, že nikde nic nepadá, nestojí, nevisí ani neopírá, nekutálí se, neroste, nehoupá, nekývá, nevznáší, že vše jen nějak tak všelijak plave – nemá hlavu, nemá patu, jen bez řádu se prolíná… a že neprší!!! Místo počasí jen nečasí!“ Jan Dudešek Co anglické slovo gravity znamená? Jeho významem je gravitace, vážnost, tíže, váha, slavnost, závažnost, těhotenství a dokonce je blízko i slovo grave, čili hrob. Jan Dudešek si všechny tyto významy uvědomuje a důkladně si je promyslel. Dobře ví, že ve své práci nemusí být doslovný nebo literární, raději přestaví podzemí na jiný časoprostor. Jeho zájem o fyziku světa, o existenciální a duchovní významy, přináší neskutečně silný zážitek už od vstupu do gotického sklepení. Návštěvníka očekává neočekávatelné, proměna podzemního prostoru na Kabinet doktora Caligariho zkřížený s obydlím Architekta Matrixu či s královstvím Prattchettova Smrtě mimo prostor a čas. Velké kovové bludné kruhy se otáčejí nad zemí v rovnováze, jako kruhy na vodě či boží mlýny. Znějí jako klekání. Koloběh způsobuje tíha, gravitace. Vše ve sklepení je zavěšené v podivné rovnováze, v níž se konfrontuje horizontála s vertikálou. Všeho se můžeme dotýkat, rozpohybovat, rozezvučet. Celé prostředí odpovídá na naši přítomnost. Skla zachycují pohyb, po každém dotyku následuje odezva. To, co tu vyčkává na návštěvníka, je bezedno, pohybujeme se na rozhraní prázdna, z klenutí se vložením pásu zrcadel stala spíše roura. Závrať neexistující hloubky znejišťuje pohyb, jako bychom procházeli světem za králičí norou. V zrcadle se v tomto prostoru-neprostoru vidíme. Jsme zde přítomní, ačkoli se cítíme jako pan Brouček na Měsíci. Existencialita je ale stále zábavná. Co se zde děje, když tu nikdo není a světla zhasnou? Každá věc, která se otáčí, padá, či vyluzuje zvuky, tu není jen sama za sebe, má také symbolický kontext, který se pohybuje mezi existenciálním a romantickým východiskem. Video v zadní místnosti je natočené u splavu, kde hučící proud vody nese trávu, rostliny a květy. Točí se před kamerou ve vírech, připluly bůhví odkud. Je to voda, co padá, déšť, jež je blahodárný a zároveň ničící. Český romantismus Erbenovy Kytice a kapitoly 6 z Babičky Boženy Němcové, (O Viktorce) nám napovídá, že život je krátký, občas bolestný, a přesto stojí za to ho prožít. V podzemí na nás může dopadnout Sartrova věta, často opakovaná během zlatých šedesátých: Přicházíme na svět bez důvodu, rodíme se v bolesti a umíráme čirou náhodou. Ve výstavě uslyšíte také ghost track (duchovní stopu) didgeridoo Jakuba Slováčka, který měl v prostoru jednu ze svých posledních veřejných performancí. S Janem Dudeškem ho pojí nejen hudební souznění a improvizace pod egidou Leopold. Práci Jana Dudeška můžeme vnímat v souvislostech světového kinetického umění. Tendence vidět objekty v pohybu je zde přinejmenším od šedesátých let, s předkapitolou v Bauhausu meziválečné doby. Jde o to, že něco se hýbe a mění, dílo nebo divák, jenž svým pohybem vnímá proměnu díla. V přeneseném slova smyslu je kinetické každé umění, které rozpohybuje vnímatele, recipienta. A to se Dudeškovým kovaným a zavěšeným objektům daří s velkým přehledem. Jan Dudešek (1946) se narodil v Pardubicích, na konci šedesátých let emigroval do Švýcarska, kde se živil jako umělecký kovář, spolupracoval s architekty a realizoval objekty do interiéru i exteriéru. Dostal se až do blízkosti polohy švýcarského konceptu a konkretismu. Je autorem objektů, které se nějak chovají, znějí, reagují na zákony fyziky, ale také rád pracuje s textem, s jazykem. Žije napůl v Pardubicích a v Curychu. V rodném městě se poprvé představil výstavou Echoes of Gravity v Galerii města Pardubic (GAMPA) v roce 2013. V loňském roce zaujal svou velkorysou instalací na téma Místa a nemísta na Chrudimce nedaleko Automatických Gočárových mlýnů. https://dudesek.ch Projekt je podpořen granty Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Pardubice.

Termín konání:
13.8.2021 (Pá) - 25.9.2021 (So)
Typ akce:
  • Výstavy
Místo konání:
NOV art space
Pernštýnské náměstí 49
Pardubice
Web:
http://artspacenov.cz/category/pripravujeme/
Dudesek Gravity
Popis akce:

„Gravitace je veličinou, kterou si bezprostředně ani moc neuvědomujeme, její sila je prostě v našem světě všudepřítomná a věčná, určuje celému stvoření formu i řád. Vyznačuje se radikálním, směrodatně formujícím vlivem. Není pochyb, podléhá ji veškeré dění v časoprostoru, je neskutečně vlivnou silou určující světu jeho koloběh, jeho krásu i jeho nemilosrdnost…Představme si, že nikde nic nepadá, nestojí, nevisí ani neopírá, nekutálí se, neroste, nehoupá, nekývá, nevznáší, že vše jen nějak tak všelijak plave – nemá hlavu, nemá patu, jen bez řádu se prolíná… a že neprší!!! Místo počasí jen nečasí!“ Jan Dudešek Co anglické slovo gravity znamená? Jeho významem je gravitace, vážnost, tíže, váha, slavnost, závažnost, těhotenství a dokonce je blízko i slovo grave, čili hrob. Jan Dudešek si všechny tyto významy uvědomuje a důkladně si je promyslel. Dobře ví, že ve své práci nemusí být doslovný nebo literární, raději přestaví podzemí na jiný časoprostor. Jeho zájem o fyziku světa, o existenciální a duchovní významy, přináší neskutečně silný zážitek už od vstupu do gotického sklepení. Návštěvníka očekává neočekávatelné, proměna podzemního prostoru na Kabinet doktora Caligariho zkřížený s obydlím Architekta Matrixu či s královstvím Prattchettova Smrtě mimo prostor a čas. Velké kovové bludné kruhy se otáčejí nad zemí v rovnováze, jako kruhy na vodě či boží mlýny. Znějí jako klekání. Koloběh způsobuje tíha, gravitace. Vše ve sklepení je zavěšené v podivné rovnováze, v níž se konfrontuje horizontála s vertikálou. Všeho se můžeme dotýkat, rozpohybovat, rozezvučet. Celé prostředí odpovídá na naši přítomnost. Skla zachycují pohyb, po každém dotyku následuje odezva. To, co tu vyčkává na návštěvníka, je bezedno, pohybujeme se na rozhraní prázdna, z klenutí se vložením pásu zrcadel stala spíše roura. Závrať neexistující hloubky znejišťuje pohyb, jako bychom procházeli světem za králičí norou. V zrcadle se v tomto prostoru-neprostoru vidíme. Jsme zde přítomní, ačkoli se cítíme jako pan Brouček na Měsíci. Existencialita je ale stále zábavná. Co se zde děje, když tu nikdo není a světla zhasnou? Každá věc, která se otáčí, padá, či vyluzuje zvuky, tu není jen sama za sebe, má také symbolický kontext, který se pohybuje mezi existenciálním a romantickým východiskem. Video v zadní místnosti je natočené u splavu, kde hučící proud vody nese trávu, rostliny a květy. Točí se před kamerou ve vírech, připluly bůhví odkud. Je to voda, co padá, déšť, jež je blahodárný a zároveň ničící. Český romantismus Erbenovy Kytice a kapitoly 6 z Babičky Boženy Němcové, (O Viktorce) nám napovídá, že život je krátký, občas bolestný, a přesto stojí za to ho prožít. V podzemí na nás může dopadnout Sartrova věta, často opakovaná během zlatých šedesátých: Přicházíme na svět bez důvodu, rodíme se v bolesti a umíráme čirou náhodou. Ve výstavě uslyšíte také ghost track (duchovní stopu) didgeridoo Jakuba Slováčka, který měl v prostoru jednu ze svých posledních veřejných performancí. S Janem Dudeškem ho pojí nejen hudební souznění a improvizace pod egidou Leopold. Práci Jana Dudeška můžeme vnímat v souvislostech světového kinetického umění. Tendence vidět objekty v pohybu je zde přinejmenším od šedesátých let, s předkapitolou v Bauhausu meziválečné doby. Jde o to, že něco se hýbe a mění, dílo nebo divák, jenž svým pohybem vnímá proměnu díla. V přeneseném slova smyslu je kinetické každé umění, které rozpohybuje vnímatele, recipienta. A to se Dudeškovým kovaným a zavěšeným objektům daří s velkým přehledem. Jan Dudešek (1946) se narodil v Pardubicích, na konci šedesátých let emigroval do Švýcarska, kde se živil jako umělecký kovář, spolupracoval s architekty a realizoval objekty do interiéru i exteriéru. Dostal se až do blízkosti polohy švýcarského konceptu a konkretismu. Je autorem objektů, které se nějak chovají, znějí, reagují na zákony fyziky, ale také rád pracuje s textem, s jazykem. Žije napůl v Pardubicích a v Curychu. V rodném městě se poprvé představil výstavou Echoes of Gravity v Galerii města Pardubic (GAMPA) v roce 2013. V loňském roce zaujal svou velkorysou instalací na téma Místa a nemísta na Chrudimce nedaleko Automatických Gočárových mlýnů. https://dudesek.ch Projekt je podpořen granty Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Pardubice.

Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.

Nenechte si ujít

Kouzelnické představení nejen pro děti 2.10.2021 + 4

Kouzelnické představení nejen pro děti

73. Zlatá Přilba města Pardubic 2021 3.10.2021

73. Zlatá Přilba města Pardubic 2021