Naplavené a odplavené

  • Výstava fotografií
  • Výstava grafiky
Popis akce:

vystavující: Miloš Šejn, Vladana Hajnová, Ivana Hanzlíková, Jitka Králová, Aleš Roleček, Robert Buček, Jakub Dvořák, Jaroslav Horecký Výstavní prostor Art Space NOV a jeho tým pořádal pět let sympozia Umění a odpad – Odpad a umění. Téma plastů vycházelo z generálního tématu Pardubic, jímž je chemie a navazovalo na proslulé Tomanovo, Zeminovo a Kynclovo Artchemo z konce šedesátých let. Téma rezonovalo s dobou, plasty a jejich nadužívání se odrazilo všude ve společnosti, nejen v kulturní a vzdělávací oblasti. Během pěti let přijeli do Pardubic pracovat zajímaví autoři – Josef Daněk, Petr Lysáček, Vladimír Kopecký, Martin Opl, Martin Zet, Marek Rejent, Robert Smolík, Jan Hendrych a odlišné skupiny autorů, scénografové, sochaři, filmaři nebo skláři. Všem se podařilo k tématu přidat nějaký konkrétní aspekt, odlišný pohled, vizuální, materiálový nebo filozofický. Po pěti letech jsme se rozhodli změnit způsob sympozia, ale nikoli cíl, další sympozium se věnuje přírodním materiálům a environmentálním přístupům. Stěžejní osobností, která přijala naše pozvání, je Miloš Šejn, jež se v galerii objevil už jako vystavující a performer. Environmentální založení profesora Šejna je velmi dobře známo. Za víc jak dvě desítky let svého působení na AVU vychoval řadu osobností s podobným apoštolátem, ale z pozice kurátora krajské galerie v Hradci Králové v 80. letech učinil totéž pro přírodně citlivé i kulturní obecenstvo východu Čech. Dvojice Miloš Šejn a jeho tehdejší kolega Jiří Zemánek byla pro druhou polovinu 80. let v alternativní sféře ve východních Čechách klíčová. Citlivost ke krajině je zde – i díky dlouhé krajinářské tradici, výrazně vyšší než na jiných místech republiky. Není tvořena pouze tradičními médii, naopak je intermediální, stává se komunikací s krajinou, a obsahuje vlastní zkušenost a performativní aspekt, rozumíme sousloví býti krajinou či stávat se krajinou. Díky přírodnímu rozměru sympozia se účastní více pardubických aktérů než obvykle a zároveň je skladba tvůrců pestřejší než v minulých ročnících. Vedle osobností spjatých jednoznačně s vizuálním uměním celek svým pohledem ovlivní literát, filozof a pedagog Aleš Roleček, architekt Jakub Dvořák, skupinu doplní pardubická autorka používající racionální umělecký jazyk Vladana Hajnová. Absolventka pražské akademie výtvarných umění v ateliéru Miloše Šejna Ivana Hanzlíková si ve své práci všímá spojení člověka s konkrétním místem a zabývá se etnokulturními objekty. S přírodními elementy pracují také Robert Buček a jeho žačka z olomoucké fakulty umění Jitka Králové, jež je východočeskou rodačkou od Jičína. Buček přináší také podněty díky svému propojení s polským prostředím, kde po studiu v Ostravě u Maria Kotrby pokračoval Na Akademii krásných umění ve Wroclavi. Skupinu doplní nepostradatelný všeuměl Jaroslav Horecký. Art Space NOV má pro nové téma sympozia již zkušenost s některými výstavními projekty, například s výstavou Komponenty ostravského Libora Novotného nebo jednodenní performancí Wooden web. Zájem o environmentální tvorbu a sympozium jsme měli už loni, bohužel nám situace nedovolila sympozium zrealizovat. Přírodní setkání si drží podvojný název, tentokrát se v něm propisuje na odplývání vody a přeneseně času. Fakt, že věci se mění a cokoli odchází, vytváří místo pro jiné. Zatímco plastová odpadová sympozia pracovala s recyklací a odehrávala se v hale společnosti Transform Lázně Bohdaneč, přírodní ročník není vázaný na konkrétní místo ani médium. Mohou svůj pohled na přírodu a vztah jedince či společnosti k ní představit ve formě obrazů, objektů, instalací, fotografií, ale i videa, eseje, básně, traktátu nebo performance. Vztah společnosti k přírodě se proměňuje v čase i prostoru, aktuálně se částečně vracíme k vnímání jisté posvátnosti, chrámu přírody romantiků 19. století. Navíc trpíme environmentálním žalem. Někteří se snaží přírodu zachraňovat, jiní jsou přesvědčení, že ať jako lidstvo uděláme se svým prostředím cokoliv, příroda nás přežije. Pětidenní sympozium završí vernisáž v neděli 3. října, kde můžeme všechny své pohledy na věc důkladně prodiskutovat. Martina Vítková Sympozium bylo podpořeno granty Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Pardubice.

Termín konání:
3.10.2021 (Ne) - 20.11.2021 (So)
Typ akce:
  • Výstavy
Místo konání:
NOV art space
Pernštýnské náměstí 49
Pardubice
Web:
www.facebook.com/events/443785250373599/
Naplavené a odplavené
Popis akce:

vystavující: Miloš Šejn, Vladana Hajnová, Ivana Hanzlíková, Jitka Králová, Aleš Roleček, Robert Buček, Jakub Dvořák, Jaroslav Horecký Výstavní prostor Art Space NOV a jeho tým pořádal pět let sympozia Umění a odpad – Odpad a umění. Téma plastů vycházelo z generálního tématu Pardubic, jímž je chemie a navazovalo na proslulé Tomanovo, Zeminovo a Kynclovo Artchemo z konce šedesátých let. Téma rezonovalo s dobou, plasty a jejich nadužívání se odrazilo všude ve společnosti, nejen v kulturní a vzdělávací oblasti. Během pěti let přijeli do Pardubic pracovat zajímaví autoři – Josef Daněk, Petr Lysáček, Vladimír Kopecký, Martin Opl, Martin Zet, Marek Rejent, Robert Smolík, Jan Hendrych a odlišné skupiny autorů, scénografové, sochaři, filmaři nebo skláři. Všem se podařilo k tématu přidat nějaký konkrétní aspekt, odlišný pohled, vizuální, materiálový nebo filozofický. Po pěti letech jsme se rozhodli změnit způsob sympozia, ale nikoli cíl, další sympozium se věnuje přírodním materiálům a environmentálním přístupům. Stěžejní osobností, která přijala naše pozvání, je Miloš Šejn, jež se v galerii objevil už jako vystavující a performer. Environmentální založení profesora Šejna je velmi dobře známo. Za víc jak dvě desítky let svého působení na AVU vychoval řadu osobností s podobným apoštolátem, ale z pozice kurátora krajské galerie v Hradci Králové v 80. letech učinil totéž pro přírodně citlivé i kulturní obecenstvo východu Čech. Dvojice Miloš Šejn a jeho tehdejší kolega Jiří Zemánek byla pro druhou polovinu 80. let v alternativní sféře ve východních Čechách klíčová. Citlivost ke krajině je zde – i díky dlouhé krajinářské tradici, výrazně vyšší než na jiných místech republiky. Není tvořena pouze tradičními médii, naopak je intermediální, stává se komunikací s krajinou, a obsahuje vlastní zkušenost a performativní aspekt, rozumíme sousloví býti krajinou či stávat se krajinou. Díky přírodnímu rozměru sympozia se účastní více pardubických aktérů než obvykle a zároveň je skladba tvůrců pestřejší než v minulých ročnících. Vedle osobností spjatých jednoznačně s vizuálním uměním celek svým pohledem ovlivní literát, filozof a pedagog Aleš Roleček, architekt Jakub Dvořák, skupinu doplní pardubická autorka používající racionální umělecký jazyk Vladana Hajnová. Absolventka pražské akademie výtvarných umění v ateliéru Miloše Šejna Ivana Hanzlíková si ve své práci všímá spojení člověka s konkrétním místem a zabývá se etnokulturními objekty. S přírodními elementy pracují také Robert Buček a jeho žačka z olomoucké fakulty umění Jitka Králové, jež je východočeskou rodačkou od Jičína. Buček přináší také podněty díky svému propojení s polským prostředím, kde po studiu v Ostravě u Maria Kotrby pokračoval Na Akademii krásných umění ve Wroclavi. Skupinu doplní nepostradatelný všeuměl Jaroslav Horecký. Art Space NOV má pro nové téma sympozia již zkušenost s některými výstavními projekty, například s výstavou Komponenty ostravského Libora Novotného nebo jednodenní performancí Wooden web. Zájem o environmentální tvorbu a sympozium jsme měli už loni, bohužel nám situace nedovolila sympozium zrealizovat. Přírodní setkání si drží podvojný název, tentokrát se v něm propisuje na odplývání vody a přeneseně času. Fakt, že věci se mění a cokoli odchází, vytváří místo pro jiné. Zatímco plastová odpadová sympozia pracovala s recyklací a odehrávala se v hale společnosti Transform Lázně Bohdaneč, přírodní ročník není vázaný na konkrétní místo ani médium. Mohou svůj pohled na přírodu a vztah jedince či společnosti k ní představit ve formě obrazů, objektů, instalací, fotografií, ale i videa, eseje, básně, traktátu nebo performance. Vztah společnosti k přírodě se proměňuje v čase i prostoru, aktuálně se částečně vracíme k vnímání jisté posvátnosti, chrámu přírody romantiků 19. století. Navíc trpíme environmentálním žalem. Někteří se snaží přírodu zachraňovat, jiní jsou přesvědčení, že ať jako lidstvo uděláme se svým prostředím cokoliv, příroda nás přežije. Pětidenní sympozium završí vernisáž v neděli 3. října, kde můžeme všechny své pohledy na věc důkladně prodiskutovat. Martina Vítková Sympozium bylo podpořeno granty Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Pardubice.

Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.

Nenechte si ujít

Pokáč 27.10.2021

Pokáč

28.10.2021

Výlov Bohdanečského rybníka

Kouzelnické představení nejen pro děti 30.10.2021

Kouzelnické představení nejen pro děti

Snow film fest 15.11.2021

Snow film fest