Vnitřně virtuální krajiny

  • Výstava obrazů - malířství
Popis akce:

Téma výstav je letos na Zelené bráně v Pardubicích zasvěceno přírodě a zvířatům. Závěrečný výstavní projekt této sezóny „Vnitřně virtuální krajiny“ představí práce dvou talentovaných začínajících malířů, studentů ZČU FDULS v Plzni. Svá díla vystaví Tereza Balcarová a Patrik Rutkovský. V rámci magisterského navazujícího studia se plně věnují malbě, a to pod vedením doc. ak. mal. Aleše Ogouna. Oba autoři vyrůstali v Českém ráji a téma přírody je v rámci umělecké tvorby jejich společným prvkem. Pocházejí z podobného prostředí, které se pro ně stalo inspirací. Osobně se ale poznali až na škole v Plzni. Právě téma přírody autoři posouvají ve svých dílech do jejich představ, vidin a do virtuálního světa. Malíři se rádi vyjadřují skrze abstraktní rovinu. V některých dílech jde o reakce na současnost, v jiných naopak o reakce na historii či sociální zkušenosti obou autorů. Tereza Balcarová se narodila v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu a Střední uměleckou školu Václava Hollara. Ve studiu nadále pokračovala na Fakultě umění a architektury v Liberci. Nakonec však zakotvila díky úspěšnému složení talentových zkoušek na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Během posledních dvou let se intenzivně věnuje jednomu z globálních problémů – problematice domestikovaných savců, konkrétně turu domácímu. Motiv krávy je pro ni fascinující. Tereza se zaměřuje na to, jak krávy vnímají svůj svět, v jakých podmínkách u nás žijí a jak se jim žije v naší krajině. Při malbě používá špachtli, jejíž strukturou chce zachytit syrovost, pomíjivost i těžkost. Na plátno maluje bez návrhů nebo skic. Barvu nanáší z tuby hned na plátno. Kombinuje zvířecí motiv s prolínáním světů, emocemi a zasazením do krajiny v abstraktní rovině. „Každý z nás vnímáme krajinu jinak, hlavně díky našim vnitřním pocitům. Někomu je bližší panenská příroda, někomu zase uměle vytvořená krajina. I virtuální svět je vytvářen člověkem. V rámci své tvorby si klademe otázku, co přesně je pro nás příroda? Do jaké míry se jedná o reálný či virtuální svět? Právě v dnešním světě si v některých případech tolik neuvědomujeme, co pro nás realita a virtualita znamenají,“ prozrazuje malířka Tereza Balcarová. Patrik Rutkovský dodává: „Příroda byla od nepaměti člověku na blízku – jeho součástí, jeho domovem. Až postupem času jsme ji začali omezovat, utlačovat a zastavovat, zároveň si vytvářet svůj umělý svět, který však lidstvu nestačil, tak se začal vytvářet ještě svět virtuální. V našich chystaných pracích se právě tímto tématem zabýváme v co nejširším hledisku. Chceme ukázat to líbivé, ale dotknout se i témat, která na první pohled líbivá nejsou, ale přesto jsou součástí dnešního světa, ať už reálného či virtuálního.“ Patrik Rutkovský se narodil v Jilemnici, žije však Chuchelně u Semil, studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a vyšší odbornou školu Turnov. Dále pokračoval na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Věnuje se olejomalbě. Hlavním nosným prvkem jeho obrazů je barva. Díla konstruuje převážně ve formě hybridních a iluzivních skvrn a polí. Mnohdy se jedná o vnitřní svět představ vyplývající z individuálních zkušeností. Svět pro něho není uzavřený, ale komunikuje určitou měrou se sociálními a kulturními zkušenostmi, které člověk během svého života získává. V obrazech nalezneme symboly, znaky, parafráze plynoucí nejen z každodenního toku věcí, ale i ze světa umění, které se tak trochu nachází v halucinačním ovzduší lidských představ. Společný autorský cyklus utváří velkoformátové malby i malby menších rozměrů. Díla mezi sebou komunikují, vzájemně se napadají, potlačují, ale i podporují. Abstraktní výstavu dvou mladých talentovaných hostů můžete na Zelené bráně v Pardubicích vidět až do konce prosince 2020. Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 9. října 2020 od 17:00 hodin, a to za osobní účasti doc. ak. mal. Aleše Ogouna, kurátorky Mgr. Jany Farské Hájkové a obou autorů. Srdečně Vás zveme na setkání s malíři.

Termín konání:
17.9.2020 (Čt) - 31.12.2020 (Čt)
Typ akce:
  • Výstavy
Místo konání:
Zelená brána
Zelenobranská 68
Pardubice
Web:
http://www.zelenabrana.eu
Vnitřně virtuální krajiny
Popis akce:

Téma výstav je letos na Zelené bráně v Pardubicích zasvěceno přírodě a zvířatům. Závěrečný výstavní projekt této sezóny „Vnitřně virtuální krajiny“ představí práce dvou talentovaných začínajících malířů, studentů ZČU FDULS v Plzni. Svá díla vystaví Tereza Balcarová a Patrik Rutkovský. V rámci magisterského navazujícího studia se plně věnují malbě, a to pod vedením doc. ak. mal. Aleše Ogouna. Oba autoři vyrůstali v Českém ráji a téma přírody je v rámci umělecké tvorby jejich společným prvkem. Pocházejí z podobného prostředí, které se pro ně stalo inspirací. Osobně se ale poznali až na škole v Plzni. Právě téma přírody autoři posouvají ve svých dílech do jejich představ, vidin a do virtuálního světa. Malíři se rádi vyjadřují skrze abstraktní rovinu. V některých dílech jde o reakce na současnost, v jiných naopak o reakce na historii či sociální zkušenosti obou autorů. Tereza Balcarová se narodila v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu a Střední uměleckou školu Václava Hollara. Ve studiu nadále pokračovala na Fakultě umění a architektury v Liberci. Nakonec však zakotvila díky úspěšnému složení talentových zkoušek na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Během posledních dvou let se intenzivně věnuje jednomu z globálních problémů – problematice domestikovaných savců, konkrétně turu domácímu. Motiv krávy je pro ni fascinující. Tereza se zaměřuje na to, jak krávy vnímají svůj svět, v jakých podmínkách u nás žijí a jak se jim žije v naší krajině. Při malbě používá špachtli, jejíž strukturou chce zachytit syrovost, pomíjivost i těžkost. Na plátno maluje bez návrhů nebo skic. Barvu nanáší z tuby hned na plátno. Kombinuje zvířecí motiv s prolínáním světů, emocemi a zasazením do krajiny v abstraktní rovině. „Každý z nás vnímáme krajinu jinak, hlavně díky našim vnitřním pocitům. Někomu je bližší panenská příroda, někomu zase uměle vytvořená krajina. I virtuální svět je vytvářen člověkem. V rámci své tvorby si klademe otázku, co přesně je pro nás příroda? Do jaké míry se jedná o reálný či virtuální svět? Právě v dnešním světě si v některých případech tolik neuvědomujeme, co pro nás realita a virtualita znamenají,“ prozrazuje malířka Tereza Balcarová. Patrik Rutkovský dodává: „Příroda byla od nepaměti člověku na blízku – jeho součástí, jeho domovem. Až postupem času jsme ji začali omezovat, utlačovat a zastavovat, zároveň si vytvářet svůj umělý svět, který však lidstvu nestačil, tak se začal vytvářet ještě svět virtuální. V našich chystaných pracích se právě tímto tématem zabýváme v co nejširším hledisku. Chceme ukázat to líbivé, ale dotknout se i témat, která na první pohled líbivá nejsou, ale přesto jsou součástí dnešního světa, ať už reálného či virtuálního.“ Patrik Rutkovský se narodil v Jilemnici, žije však Chuchelně u Semil, studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a vyšší odbornou školu Turnov. Dále pokračoval na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Věnuje se olejomalbě. Hlavním nosným prvkem jeho obrazů je barva. Díla konstruuje převážně ve formě hybridních a iluzivních skvrn a polí. Mnohdy se jedná o vnitřní svět představ vyplývající z individuálních zkušeností. Svět pro něho není uzavřený, ale komunikuje určitou měrou se sociálními a kulturními zkušenostmi, které člověk během svého života získává. V obrazech nalezneme symboly, znaky, parafráze plynoucí nejen z každodenního toku věcí, ale i ze světa umění, které se tak trochu nachází v halucinačním ovzduší lidských představ. Společný autorský cyklus utváří velkoformátové malby i malby menších rozměrů. Díla mezi sebou komunikují, vzájemně se napadají, potlačují, ale i podporují. Abstraktní výstavu dvou mladých talentovaných hostů můžete na Zelené bráně v Pardubicích vidět až do konce prosince 2020. Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 9. října 2020 od 17:00 hodin, a to za osobní účasti doc. ak. mal. Aleše Ogouna, kurátorky Mgr. Jany Farské Hájkové a obou autorů. Srdečně Vás zveme na setkání s malíři.

Detailní informace:
  • akce přístupná bezplatně
Organizátor:
Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.