Výstava: Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky

  • Výstava obrazů - malířství
  • Výstava nezařazená
Popis akce:

Jaroslav Panuška upoutal pozornost kulturní veřejnosti několika odlišnými oblastmi a podobami své malířské a ilustrátorské tvorby i svého života, z něhož podstatnou část, dobu kolem roku 1920, prožil v blízkosti Jaroslava Haška. Jako účastník tvůrčích zápasů generace realistů, novoromantiků, symbolistů, dekadentů a intelektuálních buřičů se objevoval v odlišných postojích a interpretacích dobových témat. To všechno je o Panuškovi známo, tím upoutává rozdílné skupiny kulturního publika, tím ztěžuje kritické hodnocení svého díla. Výstava Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky si bere za cíl uvést separované oblasti a motivy Panuškovy tvorby do souvislostí a poskytnout východisko pro porozumění lidské blízkosti mezi výtvarným vypravěčem Jaroslavem Panuškou a literárním géniem Jaroslavem Haškem. I když není v možnostech výstavy důkladně objasnit vztahy obou osobností, nové porozumění Panuškovi samotnému je podmínkou pro širší porozumění jeho místu v české kultuře. Díky řadě jak generačních, tak zejména individuálně zacílených výstav a publikací je dílo Jaroslava Panušky dnes již dostatečně dokumentováno. Zvláštní zásluhu na tom má činnost Východočeské galerie v Pardubicích, kde je Panuškovo dílo kvalitně zastoupeno. Zde také byla v roce 1976 připravena kurátorkou Jitkou Boučkovou zatím nejkomplexnější výstava Panuškovy tvorby. Cílem výstavy Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky je představit umělcovo dílo v další rovině relevantní pro širší tvůrčí kontext české moderní kultury. Metaforické označení Jaroslava Panušky jako tuláka naznačuje téma a podobu výstavy. Autorem a kurátorem výstavy je Tomáš Vlček. Podle tohoto autora Panuška není jedním z nejzajímavějších krajinářů, absolventů Mařákovy krajinářské školy na Pražské akademii, za kterého je občas považován. Panuška, který absolvoval přípravu v oboru figurální malby u profesora Maxe Pirnera a krajinu u profesora Julia Mařáka, byl disponován objevovat spojení motivů ukrytých v jednotlivých žánrech malířství. Na jedné straně Panuška sice těžil z nové pozornosti věnované krajině, z objevů a výsledků významných krajinářů a figuralistů, jakými v jeho generaci byli mnozí v čele s Antonínem Slavíčkem, Otakarem Lebedou, Antonínem Hudečkem či Janem Preislerem, a to hlavně pro to, aby se mohl svým osobním vstupem podílet na genezi přesahu mezi žánry a rovinami tvůrčí reprezentace. Tato výstava je soustředěná na prezentaci děl, která přede všemi otevírala cestu sahající od zobrazení známého ke skutečnosti vytvořené rozbujelou fantazií, sondami intelektuálního tvoření procházejícího náměty z přírody, stejně jako z dějin, z teritorií psychiky, z afektů a abstrakcí. Jedním z děl, které snad nejvýstižněji charakterizuje námět výstavy, je malba Jaroslava Panušky ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích nazvaná Duch mrtvého na hřbitově z roku 1900. V rukopise jemně nanesených skvrn zelených a hnědých tónů se zde setkávají perspektivně uchopené stereometrické formy hrobu s mlžným útvarem, jakýmsi ztělesněním bez těla, s diagramem tělesných údů a funkcí, se znaky Panuškova obdivu k napětí mezi realitou a metafyzikou, mezi rozumem věcně poznávanou skutečností a iracionalitou snu i efektivitou abstrakce. Výstava Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky je soustředěná na díla představující Panuškovy vstupy do fascinujících spojení protikladů věcných a fantaskních jevů smyslového a intelektuálního vnímání a zpodobování skutečnosti, skutečnosti, ve které se setkal s literárním géniem Jaroslavem Haškem. Výstavu tvoří díla ze sbírek Národní galerie v Praze, Muzea umění Olomouc, Západočeské galerie v Plzni, Galerie Středočeského kraje, Galerie moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Oblastní galerie Liberec, Městské galerie v Litomyšli, Památníku národního písemnictví, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, z České spořitelny a.s. a díla z majetku Východočeské galerie v Pardubicích. Výstava je připravována ve spolupráci s Národní galerii v Praze a Muzeem umění Olomouc. Tomáš Vlček Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Termín konání:
29.6.2022 (St) - 25.9.2022 (Ne)
Uzavřeno v termínech:
22.8.2022
29.8.2022
5.9.2022
12.9.2022
19.9.2022
Typ akce:
  • Výstavy
Místo konání:
Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
Zámek č. 3
Pardubice
Web:
vcg.cz/cs/vystavy/koreny-a-toulky-malire-a-ilustratora-jaroslava-panusky
Popis akce:

Jaroslav Panuška upoutal pozornost kulturní veřejnosti několika odlišnými oblastmi a podobami své malířské a ilustrátorské tvorby i svého života, z něhož podstatnou část, dobu kolem roku 1920, prožil v blízkosti Jaroslava Haška. Jako účastník tvůrčích zápasů generace realistů, novoromantiků, symbolistů, dekadentů a intelektuálních buřičů se objevoval v odlišných postojích a interpretacích dobových témat. To všechno je o Panuškovi známo, tím upoutává rozdílné skupiny kulturního publika, tím ztěžuje kritické hodnocení svého díla. Výstava Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky si bere za cíl uvést separované oblasti a motivy Panuškovy tvorby do souvislostí a poskytnout východisko pro porozumění lidské blízkosti mezi výtvarným vypravěčem Jaroslavem Panuškou a literárním géniem Jaroslavem Haškem. I když není v možnostech výstavy důkladně objasnit vztahy obou osobností, nové porozumění Panuškovi samotnému je podmínkou pro širší porozumění jeho místu v české kultuře. Díky řadě jak generačních, tak zejména individuálně zacílených výstav a publikací je dílo Jaroslava Panušky dnes již dostatečně dokumentováno. Zvláštní zásluhu na tom má činnost Východočeské galerie v Pardubicích, kde je Panuškovo dílo kvalitně zastoupeno. Zde také byla v roce 1976 připravena kurátorkou Jitkou Boučkovou zatím nejkomplexnější výstava Panuškovy tvorby. Cílem výstavy Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky je představit umělcovo dílo v další rovině relevantní pro širší tvůrčí kontext české moderní kultury. Metaforické označení Jaroslava Panušky jako tuláka naznačuje téma a podobu výstavy. Autorem a kurátorem výstavy je Tomáš Vlček. Podle tohoto autora Panuška není jedním z nejzajímavějších krajinářů, absolventů Mařákovy krajinářské školy na Pražské akademii, za kterého je občas považován. Panuška, který absolvoval přípravu v oboru figurální malby u profesora Maxe Pirnera a krajinu u profesora Julia Mařáka, byl disponován objevovat spojení motivů ukrytých v jednotlivých žánrech malířství. Na jedné straně Panuška sice těžil z nové pozornosti věnované krajině, z objevů a výsledků významných krajinářů a figuralistů, jakými v jeho generaci byli mnozí v čele s Antonínem Slavíčkem, Otakarem Lebedou, Antonínem Hudečkem či Janem Preislerem, a to hlavně pro to, aby se mohl svým osobním vstupem podílet na genezi přesahu mezi žánry a rovinami tvůrčí reprezentace. Tato výstava je soustředěná na prezentaci děl, která přede všemi otevírala cestu sahající od zobrazení známého ke skutečnosti vytvořené rozbujelou fantazií, sondami intelektuálního tvoření procházejícího náměty z přírody, stejně jako z dějin, z teritorií psychiky, z afektů a abstrakcí. Jedním z děl, které snad nejvýstižněji charakterizuje námět výstavy, je malba Jaroslava Panušky ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích nazvaná Duch mrtvého na hřbitově z roku 1900. V rukopise jemně nanesených skvrn zelených a hnědých tónů se zde setkávají perspektivně uchopené stereometrické formy hrobu s mlžným útvarem, jakýmsi ztělesněním bez těla, s diagramem tělesných údů a funkcí, se znaky Panuškova obdivu k napětí mezi realitou a metafyzikou, mezi rozumem věcně poznávanou skutečností a iracionalitou snu i efektivitou abstrakce. Výstava Kořeny a toulky malíře a ilustrátora Jaroslava Panušky je soustředěná na díla představující Panuškovy vstupy do fascinujících spojení protikladů věcných a fantaskních jevů smyslového a intelektuálního vnímání a zpodobování skutečnosti, skutečnosti, ve které se setkal s literárním géniem Jaroslavem Haškem. Výstavu tvoří díla ze sbírek Národní galerie v Praze, Muzea umění Olomouc, Západočeské galerie v Plzni, Galerie Středočeského kraje, Galerie moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Oblastní galerie Liberec, Městské galerie v Litomyšli, Památníku národního písemnictví, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, z České spořitelny a.s. a díla z majetku Východočeské galerie v Pardubicích. Výstava je připravována ve spolupráci s Národní galerii v Praze a Muzeem umění Olomouc. Tomáš Vlček Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Organizátor:
Východočeská galerie - zámek
Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.

Nenechte si ujít

Pardubický festival vína - 25. ročník Pardubická vinařská noc 26.8.2022 + 1

Pardubický festival vína - 25. ročník Pardubická vinařská noc

Pardubické dostihy 2.9.2022

Pardubické dostihy

IV. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou 3.9.2022

IV. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Retroměstečko... 10.9.2022

Retroměstečko...