Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ka destinační společnosti Pardubicko - Perníkové srdce Čech

O nás:

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. je certifikovanou oblastní organizací cestovního ruchu. Činnosti, které vykonává, vyplývají ze Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko 2022-2026, z požadavků Certifikace organizací destinačního managementu a z Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci Kraje Pernštejnů, která je naplňována od roku 2016.

Účelem spolku je zejména:

Posláním spolku je sdružování, spolupráce a společná propagace oblasti, prosazování společných zájmů v oblasti cestovního ruchu, včetně zlepšení kvality vedoucí ke zvýšení ekonomického prospěchu v oblasti.

Termín nástupu: Od 1. září 2024 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Pardubice, Pardubický kraj 
Pracovní poměr: HPP 
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Náplň práce:

Co nabízíme:

Co požadujeme:

Bližší informace k pracovní pozici podá Ing. Lenka Bláhová, ředitelka spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., makovska@topardubicko.cz, tel: +420 730 589 397

Informace k výběrovému řízení:

Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2024 do 12 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na níže uvedenou adresu poštou nebo e-mailem). Přihlášky i s požadovanými doklady posílejte na:

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.
Klášterní 54
530 02 Pardubice

makovska@topardubicko.cz

Obálku/předmět e-mailu označte nápisem/předmětem: “Výběrové řízení na pozici ředitele/ky”

Do přihlášky uveďte následující informace:

K přihlášce zájemce připojí tyto přílohy:

Výběrové řízení je dvoukolové. V 1. kole budou posouzeny požadované podklady, ve 2. kole proběhnou osobní pohovory s vybranými uchazeči.

Doplňující informace:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Materiály poskytnuté uchazečem k výběrovému řízení budou po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány, pokud uchazeč nepožádá o jejich vrácení.

Zadavatel pracovní nabídky:
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., Klášterní 54, 530 02 Pardubice, www.TOPardubicko.cz

Inzerát ke stažení: Inzerát - Ředitel/ka TOPardubicko