Hvězdárna barona Artura Krause

  • Instituce
  • Technické památky
Hvězdárna barona Artura Krause byla slavnostně otevřena 31. 3. 1992 a navazuje na historickou tradici popularizace astronomie v Pardubickém kraji založenou na konci 19. století baronem Arturem Krausem.
Hvězdárna barona Artura Krause
Hvězdárna barona Artura Krause
Hvězdárna barona Artura Krause
Organizátor:
Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice
Lokalita:
Pardubice
Adresa:
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice
Kontakty:
++42 046 631 056 3
++42 060 316 536 6
info@astropardubice.cz
http://www.astropardubice.cz
Hvězdárna barona Artura Krause byla slavnostně otevřena 31. 3. 1992 a navazuje na historickou tradici popularizace astronomie v Pardubickém kraji založenou na konci 19. století baronem Arturem Krausem.

Hvězdárnu naleznete v Pardubicích na Dukle, jako součást Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice. Hlavní náplní je především astronomie určená pro širokou veřejnost, kterou utváří astronomické kroužky pro děti a studenty, pravidelná večerní pozorování za účasti zkušených astronomů a každý měsíc pořádání přednášek na zajímavá, nejen čistě astronomická, témata. Kromě akcí pro veřejnost se ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice věnujeme také odborné činnosti, která je směřována, opět v návaznosti na historickou tradici, především na pozorování a měření aktivity Slunce. Mezi naše největší projekty patří zejména expedice za zatměním Slunce – SAROS.