Mazurovy chalupy

  • Přírodní atraktivity
Mazurovy chalupy je přírodní rezervace (č. 2193) poblíž obce Býšť na Pardubicku. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je zachování slatinných luk v lesním komplexu 1,5 km severně od Hoděšovic.
Lokalita:
Holicko
Adresa:
534 01 Býšť
Kontakty:
http://www.ochranaprirody.cz
Mazurovy chalupy je přírodní rezervace (č. 2193) poblíž obce Býšť na Pardubicku. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je zachování slatinných luk v lesním komplexu 1,5 km severně od Hoděšovic.

V lokalitě se vyskytují ohrožené druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., dále druhy vedené v Indexu ohrožených druhů. Mimo vzácné druhy rostlin je v lokalitě zastoupena řada významných společenstev slatinných luk. Význam lokality je i zoologický, a to z důvodu výskytu chráněných druhů obojživelníků a plazů i některých vzácných bezobratlých živočichů. Během malakologického průzkumu bylo na území rezervace nalezeno 6 druhů vodních měkkýšů.V roce 2011 bylo u Mazurovy chalupy otevřeno občerstvení. Vítené je zejména cyklisty a turisty.