Přesyp Vesecký kopec

  • Přírodní atraktivity
Vesecký kopec je vrchol na písečném přesypu v severozápadním sousedství vesnice Veská v okrese Pardubice, je chráněn jako přírodní památka č. 5713, tento přesyp je díky své výšce 20 m nejvyšším přesypem v Čechách.
Lokalita:
Kunětickohorsko
Adresa:
Veská, 533 04 Sezemice
Vesecký kopec je vrchol na písečném přesypu v severozápadním sousedství vesnice Veská v okrese Pardubice, je chráněn jako přírodní památka č. 5713, tento přesyp je díky své výšce 20 m nejvyšším přesypem v Čechách.

Vesecký kopec je protáhlý ve směru SSZ - JJV, je asymetrický a je tvořen mladopleistocenními vátýmy písky spočívajícími na říčních štěrcích a píscích mladopleistocenní terasy Loučné. Vrchol přesypu je zalesněný. Nejvyšší body přesupu dosahuje nadmořské výšky 243 m n.m. Geomorfologicky vrch náleží do celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Dašická kotlina. Veselý kopec je chráněným územím. Předmět ochrany je zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry (krajník hnědý, svižník, svižník polní, kvapník). V roce 2004 byl Vesecký kopec vyhlášen za přechodně chráněné území, v roce 2012 byla ochrana zvýšena na úroveň přírodní památky.