Přírodní rezervace Na Hradech

  • Přírodní atraktivity
Na Hradech je přírodní rezervace (č. 256) nacházející se východně od obce Žáravice na Pardubicku. Přírodní rezervace je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je rybník s přilehlými loukami a opukové stráně se vzácnou květenou.
Lokalita:
Bohdanečsko
Adresa:
533 16 Žáravice
Kontakty:
http://www.zaravice.wbs.cz
Na Hradech je přírodní rezervace (č. 256) nacházející se východně od obce Žáravice na Pardubicku. Přírodní rezervace je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je rybník s přilehlými loukami a opukové stráně se vzácnou květenou.

Přírodní rezervace Na Hradech byla vyhlášená již v roce 1956. Tvoří jí rybník Švihov, postavený na Sopřečském potoce, a dále i lesní porosty na západně exponovaném svahu za rybníkem. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace byla nutnost ochrany kotvice plovoucí (Trapa natans) rostoucí v rybníku, která však v roce 1963 vyhynula po jeho vyhrnutí. V roce 1983 sem byly přeneseny rostliny kotvice z rybníku Farář u Bítovan, které se ale neuchytily. Svah nad rybníkem je tvořen vápnitými jílovci a slínovci coniackého stáří. Ve svahu nad hrází rybníka se nacházejí zbytky tvrziště Na Hradech, které bylo opuštěno po roce 1492. Severně od něj se v širokém úvozu nachází malý areál přírodního divadla.