Velký sezemický akvadukt

  • Technické památky
Velký sezemický akvadukt je místem, kde dochází k mimoúrovňového křížení Opatovického kanálu a místního potoka Zadní Lodrantky. Jedná se o výjimečnou technickou památku z roku 1892. Akvadukt je dlouhý 13,2 metrů a byl zapsán na seznam kulturních památek.
Velký sezemický akvadukt
Lokalita:
Kunětickohorsko
Adresa:
Zadní Lodrantka | Sezemice
Kontakty:
http://www.sezemice.cz
Velký sezemický akvadukt je místem, kde dochází k mimoúrovňového křížení Opatovického kanálu a místního potoka Zadní Lodrantky. Jedná se o výjimečnou technickou památku z roku 1892. Akvadukt je dlouhý 13,2 metrů a byl zapsán na seznam kulturních památek.

Pokud se chcete k akvaduktu vydat, zajeďte do obce Sezemice u Pardubic, pokračujte přes most přes Loučnou a za mostem se dejte doprava. Proti proudu řeky pokračujte asi 500 m a u mostku zatočte doleva. Po dalších 200 metrech dojdete ke svému cíly - tedy velkému akvaduktu, ten je od roku 2011 krásně opraven. Cílem opravy akvaduktu a revitalizace okolního prostředí byla také záchrana kriticky ohrožené mihule potoční. Pokud byste se chtěli projít po okolí, vraťte se zpět stejnou cestou a přejděte po mostku - dostanete se až ke zdymadlu. Pro doplnění ještě uveďme, že sezemické akvadukty jsou ve skutečnosti dva - velký a malý. Bohužel bývají často zaměňovány či slučovány. Druhý - malý sezemický akvadukt je od velkého vzdálený asi 1 kilometr a byl vybudován v roce 1898, aby sváděl odpad do Malokolodějského odpadu. Akvadukt je 6 m dlouhý a 3 metry široký. Omylem byl zapsán na seznam kulturních památek dříve, než Velký sezemický akvadukt a to už v roce 1983 - toto ochranné označení malému akvaduktu zůstalo.