Vodní mlýn v Býšti

  • Technické památky
Vodní mlýn v Býšti se stal památkově chráněným v roce 2005. Mlýn pochozí z roku 1788 a jeho prvním majitelem byl Hein Johanes Heys. V objektu bývalého „horního“ mlýna se dochovaly hlavní konstrukční prvky vypovídají o urbanistické hodnotě mlýna.
Lokalita:
Holicko
Adresa:
Býšť 54, 533 22 Býšť
Kontakty:
http://www.byst.cz
Vodní mlýn v Býšti se stal památkově chráněným v roce 2005. Mlýn pochozí z roku 1788 a jeho prvním majitelem byl Hein Johanes Heys. V objektu bývalého „horního“ mlýna se dochovaly hlavní konstrukční prvky vypovídají o urbanistické hodnotě mlýna.

Mlýn v Býšti je díky vysokému stupni zachování cenným dokladem stavebních a řemeslných schopností mlynářů dané doby a má proto mimořádnou vypovídací hodnotu. Bohužel není známo, kdo mlýn postavil, nicméně prvním majitelem od 4. 4. 1788 byl Hein Johanes Heys, mlýn převzal za 1000 zlatých. Poté v různých časových obdobích následovala řada změn vlastníků mlýna. Posledním v pořadí 17tým mlynářem byl Václav Růžička, rodák z Chlumčan, okres Louny, mlýn zdědil po své otci Janu Růžičkovi, který jej v roce 1912 zakoupil na inzerát. Mlynářská živnost byla zrušena v roce 1950.Současnými vlastníky kulturní památky jsou vnučky posledního mlynáře JUDr. Jana Jasná a Ivana Hladíková z Hradce Králové. Vodní mlýny v Čechách jsou od počátku 20. století nedílnou součástí české krajiny. Na venkově mnohdy mlynáři představovali duchovní autority a leckdy i mecenáše. Podle statistických údajů bylo v roce 1924 v Čechách 5148 vodních mlýnů.