Zámek ve Zdechovicích

  • Historie
Ve zdejší obci stál odedávna zámek. Původně to byla jen tvrz, potom dřevěný zámek. V roce 1803 úplně vyhořel. Nový byl vystaven hrabětem Karlem z Paarů. Tento ho roku 1889 prodal Dr. Otto Mettalovi, bývalému profesorovi vyšší hospodářské školy v Libverdě a jeho manželce Amálii, roz. Šebkové.
Organizátor:
Zámek Zdechovice
Lokalita:
Železnohorsko
Adresa:
Zdechovice 1
533 11 Zdechovice
Kontakty:
+420 466 936 101
obec@zdechovice.cz
http://www.zdechovice.cz
Ve zdejší obci stál odedávna zámek. Původně to byla jen tvrz, potom dřevěný zámek. V roce 1803 úplně vyhořel. Nový byl vystaven hrabětem Karlem z Paarů. Tento ho roku 1889 prodal Dr. Otto Mettalovi, bývalému profesorovi vyšší hospodářské školy v Libverdě a jeho manželce Amálii, roz. Šebkové.

U zámku se rozkládal park, dílem anglický a dílem francouzský. V parku byla zelinářská zahrada, dva rybníčky a stádo daňků. Později byl zřízen lihovar. Majitel zámku měl oblibu v jezdeckých a kočárových koních. Měl čtyři dcery, měly svého profesora, který je vyučoval. V roce 1923 majitel zámku zemřel. Ten, který pokrokově hospodařil a měl dobré hospodářské výsledky. Po jeho smrti se ujímá vedení dcera Helena.

Zdechovický zámekV letech 1951 - 53 sloužil zámek k ubytování horníků z Chvaletic, správcem zámku byl J. Vojtíšek . Roku 1952 byl v parku "Hornický den" a také nuceně končí Zemědělské a pachtovní družstvo. V roce 1953 se do zámku stěhuje vojenská posádka. Pro mužstvo se postavily v parku dřevěné baráky. V parku jsou pořádány různé kulturní pořady místních složek. Začíná výstavba bytů pro důstojníky. Dne 2. října 1968 přijíždí skupina sovětské armády, naše vojsko musí ze zámku odejít do Přelouče, bylo to smutné loučení. Dne 12. října se do zámku přistěhoval ženijní pluk, který měl kolem 600 mužů. Zde armáda hospodařila jako doma a park byl likvidován pohonnými hmotami z těžkých automobilů, které se tam projížděly. V parku bylo pro armádu postaveno kino. Vojsko zde bylo do roku 1990.

Zámek Zdechovice znovu ožívá, obec se na vlastní náklady pustila do oprav. K původnímu vzhledu má památka dodnes daleko. Obec se na vlastní náklady pustila do oprav, v současnosti zvelebuje zámecký park.