MAS Holicko

Místní akční skupinu založili obce, podnikatelé a neziskový sektor za účelem rozvoje Holicka, jako místa vhodného pro bydlení, podnikání a turistiku. Regionem vedou značené stezky pro pěší i cyklistické výlety. Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky. Holicko je hlavně spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil světu život na černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.

Kontaktní údaje:

MAHolicko.JPG