Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989–2019

  • Výstava obrazů - malířství
  • Výstava fotografií
  • Výstava grafiky
  • Výstava soch
Popis akce:

Galerijní zisky Třicet let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989 – 2019 Sbírka v proudu času Východočeská galerie si připomíná letošní devítková výročí výběrem z přírůstků do sbírek za uplynulých 30 let. V prostoru obou sálů galerie na zámku představí to nejzajímavější, co se podařilo v tomto období do sbírek získat. Obdobně jako u ostatních regionálních galerijních institucí stálo po pádu komunistického režimu také před pracovníky Východočeské galerie nemálo úkolů spojených s nápravami škod způsobených sbírce v předchozích desetiletích. Zvláštní pozornost byla věnována vytvoření nové Stálé expozice českého výtvarného umění v hlavní galerijní budově. Do inovované expozice otevřené v roce 1992 byla zařazena díla (na dlouhá léta záměrně zapomenutá v depozitářích), která tak vytvořila skromný základ nové expoziční koncepce. Byla zvolena koncepce respektující lineární model vývoje umění, pod který byly postupnými nákupy vřazovány opomíjené umělecké projevy. Nepřekvapuje proto, že bylo do sbírek získáno také mnoho prací vztahujících se přímo k srpnové okupaci roku 1968 a následné normalizaci (například obraz Suchá krajina – Srpen 1968 Karla Valtera, Artchemo II. (Ruce), 1968 Jozefa Jankoviče, plastika Jidáš (1975) Olbrama Zoubka, malba Michaela Rittsteina (S nákupem, 1984) a Jedno místo prázdné (1969) Květy Válové). K nejvýznamnějším a početnějším souborům sbírky patří reprezentativní zastoupení holického rodáka Karla Malicha. Do galerijní sbírky bylo získáno dílo, které se v průběhu času stalo ojedinělou a nadčasovou hodnotou českého umění. Malichova pardubická sbírka patří k tomu nejcennějšímu, co dnes sbírky galerie mohou nabídnout. Sbírka byla obohacena o práce exilového pardubického výtvarníka Františka Kyncla, Evy Kmentové, Jiřího Koláře, Běly Kolářové, surrealisty Ladislava Nováka, ale také o konceptuální práce J. H. Kocmana, Jiřího Valocha, Mariana Pally, Miloše Šejna, Jana Steklíka a Dalibora Chatrného. Podařilo se také získat rozsáhlý soubor negativů a fotografií Jiřího Tomana. Východočeská galerie tak pomohla autora zviditelnit jako významného fotografa, experimentujícího umělce a průkopníka českého konceptuálního umění, úspěšného a oceňovaného výtvarníka a scénáristy animovaného filmu. Jiří Toman byl nepřehlédnutelnou osobností pardubické neoficiální výtvarné a kulturní scény 50. a 60. let. Byl také blízkým přítelem a spolupracovníkem Josefa Sudka, podílel se na vzniku pardubického sympozia Artchemo 1968 a 1969. Sympoziu a jejím autorům (Dalibor Chatrný, Jozef Jankovič, Jan Hendrych, Miloš Ševčík, Věra Janoušková, Václav Mergl, Stanislav Kolíbal) věnovala galerie i v akvizicích odpovídající pozornost. Kurátoři galerie se v posledních letech stále více obracejí k aktuálním trendům a k novému promýšlení prezentace dějin umění. Akviziční strategie kurátorů se již méně soustřeďuje na díla prověřených kvalit od klasiků českého moderního umění, svou pozornost stále více věnují dílům umělců nejmladší generace. Cílem současných akvizic je nejen zaplnění citelných mezer a doplnění děl výjimečných individualit, ale nákupy již zároveň zohledňují přípravu nových projektů a expozic pro prostory nového sídla galerie v rekonstruovaných Winternitzových mlýnech (Gočárových mlýnech) z roku 1912. Také proto byly postupně sbírky galerie doplňovány o nákupy aktuální tvorby (Vladimíra Kokolii, Kurta Gebauera, Ludmily Seefried - Matějkové (rodačky z Heřmanova Městce), Veroniky Šrek Bromové, Martina Velíška, Petra Nikla, Daniela Balabána, Jana Šerých a dalších autorů. Výstava přírůstků za posledních třiceti let se musí také vyrovnat nejen s rozsáhlostí přírůstkového fondu, ale i s tím, že řada děl je již dostatečně známá ze současných i nedávných expozic. Představena jsou proto i díla méně vystavovaná a rovněž díla, která z důvodu povahy materiálu nemohou být vystavována dlouhodobě. Zvláštní pozornost je věnována umění regionu, fotografické sbírce Jiřího Tomana a dále všemu, čím se daří sbírku Východočeské galerie ozvláštňovat a činit ojedinělou. Vít Bouček

Termín konání:
21.10.2019 (Po) - 8.3.2020 (Ne)
Typ akce:
  • Výstavy
Místo konání:
Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
Zámek č. 3
Pardubice
Web:
http://www.vcg.cz/galerijni-zisky/
Popis akce:

Galerijní zisky Třicet let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989 – 2019 Sbírka v proudu času Východočeská galerie si připomíná letošní devítková výročí výběrem z přírůstků do sbírek za uplynulých 30 let. V prostoru obou sálů galerie na zámku představí to nejzajímavější, co se podařilo v tomto období do sbírek získat. Obdobně jako u ostatních regionálních galerijních institucí stálo po pádu komunistického režimu také před pracovníky Východočeské galerie nemálo úkolů spojených s nápravami škod způsobených sbírce v předchozích desetiletích. Zvláštní pozornost byla věnována vytvoření nové Stálé expozice českého výtvarného umění v hlavní galerijní budově. Do inovované expozice otevřené v roce 1992 byla zařazena díla (na dlouhá léta záměrně zapomenutá v depozitářích), která tak vytvořila skromný základ nové expoziční koncepce. Byla zvolena koncepce respektující lineární model vývoje umění, pod který byly postupnými nákupy vřazovány opomíjené umělecké projevy. Nepřekvapuje proto, že bylo do sbírek získáno také mnoho prací vztahujících se přímo k srpnové okupaci roku 1968 a následné normalizaci (například obraz Suchá krajina – Srpen 1968 Karla Valtera, Artchemo II. (Ruce), 1968 Jozefa Jankoviče, plastika Jidáš (1975) Olbrama Zoubka, malba Michaela Rittsteina (S nákupem, 1984) a Jedno místo prázdné (1969) Květy Válové). K nejvýznamnějším a početnějším souborům sbírky patří reprezentativní zastoupení holického rodáka Karla Malicha. Do galerijní sbírky bylo získáno dílo, které se v průběhu času stalo ojedinělou a nadčasovou hodnotou českého umění. Malichova pardubická sbírka patří k tomu nejcennějšímu, co dnes sbírky galerie mohou nabídnout. Sbírka byla obohacena o práce exilového pardubického výtvarníka Františka Kyncla, Evy Kmentové, Jiřího Koláře, Běly Kolářové, surrealisty Ladislava Nováka, ale také o konceptuální práce J. H. Kocmana, Jiřího Valocha, Mariana Pally, Miloše Šejna, Jana Steklíka a Dalibora Chatrného. Podařilo se také získat rozsáhlý soubor negativů a fotografií Jiřího Tomana. Východočeská galerie tak pomohla autora zviditelnit jako významného fotografa, experimentujícího umělce a průkopníka českého konceptuálního umění, úspěšného a oceňovaného výtvarníka a scénáristy animovaného filmu. Jiří Toman byl nepřehlédnutelnou osobností pardubické neoficiální výtvarné a kulturní scény 50. a 60. let. Byl také blízkým přítelem a spolupracovníkem Josefa Sudka, podílel se na vzniku pardubického sympozia Artchemo 1968 a 1969. Sympoziu a jejím autorům (Dalibor Chatrný, Jozef Jankovič, Jan Hendrych, Miloš Ševčík, Věra Janoušková, Václav Mergl, Stanislav Kolíbal) věnovala galerie i v akvizicích odpovídající pozornost. Kurátoři galerie se v posledních letech stále více obracejí k aktuálním trendům a k novému promýšlení prezentace dějin umění. Akviziční strategie kurátorů se již méně soustřeďuje na díla prověřených kvalit od klasiků českého moderního umění, svou pozornost stále více věnují dílům umělců nejmladší generace. Cílem současných akvizic je nejen zaplnění citelných mezer a doplnění děl výjimečných individualit, ale nákupy již zároveň zohledňují přípravu nových projektů a expozic pro prostory nového sídla galerie v rekonstruovaných Winternitzových mlýnech (Gočárových mlýnech) z roku 1912. Také proto byly postupně sbírky galerie doplňovány o nákupy aktuální tvorby (Vladimíra Kokolii, Kurta Gebauera, Ludmily Seefried - Matějkové (rodačky z Heřmanova Městce), Veroniky Šrek Bromové, Martina Velíška, Petra Nikla, Daniela Balabána, Jana Šerých a dalších autorů. Výstava přírůstků za posledních třiceti let se musí také vyrovnat nejen s rozsáhlostí přírůstkového fondu, ale i s tím, že řada děl je již dostatečně známá ze současných i nedávných expozic. Představena jsou proto i díla méně vystavovaná a rovněž díla, která z důvodu povahy materiálu nemohou být vystavována dlouhodobě. Zvláštní pozornost je věnována umění regionu, fotografické sbírce Jiřího Tomana a dále všemu, čím se daří sbírku Východočeské galerie ozvláštňovat a činit ojedinělou. Vít Bouček

Organizátor:
Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.

Nenechte si ujít

Sportovní park Pardubice 2020 do 16.8.2020

Sportovní park Pardubice 2020

FRIENDS FEST 2020 - Oblíbený rodinný festival plný Ameriky 15.8.2020

Friends fest 2020 - Oblíbený rodinný festival plný Ameriky

Pardubické rovinové dostihy 28.8.2020

Pardubické rovinové dostihy

Po stopách Pernštejnů v Pardubicích 29.8.2020

Po stopách Pernštejnů v Pardubicích