KRAJ PERNŠTEJNŮ a ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® 

Od hladiny Labe až po hřebeny Železných hor se zdvihá nádherná krajina plná skrytých krás 
a s nevídaným lidským potenciálem. Zde funguje již několik let iniciativa podporující, zemědělce, podnikatele, regionální rozvoj, lokální ekonomiku i cestovní ruch. 

KRAJ PERNŠTEJNŮ a ŽELEZNÉ HORY jsou dvěma z 27 regionů Asociace regionálních značek, které pokrývají území České republiky. V současné době zaujímají území 4 Místních akčních skupin Regionu Kunětické hory, Holicka, Bohdanečska, Železnohorského regionu a města Pardubice. Dohromady se rozprostírají prakticky po celé turistické oblasti Pardubicko.

Hlavní myšlenkou projektu bylo a je zvýšení ekonomické samostatnosti regionu a zajištění propagace regionálních výrobců, pro něž je klasická forma zviditelnění v médiích z finančních důvodů nemožná. Díky této formě prezentace se certifikovaní výrobci dostávají do širšího povědomí obyvatel regionu, 
a získávají tak i lehkou konkurenční výhodu, neboť každoročně dochází k vydávání propagačních předmětů a tiskovin, které jsou po celý následující rok distribuovány do informačních center, vybraných organizací a institucí a na kulturní i sportovní akce pořádané nejen v našem regionu. Slouží tedy nejen k prezentaci certifikovaných výrobců, ale sekundárně i k zvýšení turistické atraktivity našeho regionu, neboť tito výrobci a jejich produkty se stávají často turistickým cílem mlsných cestovatelů z celé republiky.

Doporučujeme začíst se do nového vydání novin Doma v Kraji Pernštejnů, které si můžete stáhnout do svého počítače či vyzvednout na pultech informačních center, v obcích a u certifikovaných výrobců. Nevíte, co si z Pardubicka odvézt na památku? Inspirací vám může být Katalog certifikovaných výrobků a služeb.

Pokud byste měli zájem se dozvědět více, neváhejte se podívat na stránky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

Koordinátor KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® je MAS Regionu Kunětické hory

Koordinátor ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® je MAS Železnohorský region