Co za námi stojí

Spolek Pardubicko - Perníkové srdce Čech byl založen k 1. červenci 2017. Jedním z prvních kroků nové organizace bylo vytvoření nové image oblasti, která je reprezentována novým logem s motivem srdce. Tvůrcem loga a jednotného vizuálního stylu je David Škodný z grafického studia 2123design s.r.o., logomanuál si můžete stáhnout či prohlédnout zde.

Tištěné propagační materiály

Podařilo se nám vydat základní sadu propagačních materiálů, která se skládá z úvodní brožury Poznejte Pardubicko, tematických brožur Pardubicko s dětmi, Pardubicko aktivně, Pardubicko relaxačně a Pardubicko netradičně, mapy TOP cílů Pardubicka a cyklomapu Pardubicka.

Uvedené materiály jsme vydali v české a anglické jazykové verzi a všechny jsou zdarma ke stažení či pročtení zde a k dostání ve všech informačních centrech Pardubicka a na pokladnách turistických atraktivit.

V roce 2019 jsme začali čtvrtletně vydávat tištěný Kalendář akcí, ovšem kvůli vládním opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19 jsme od této aktivity dočasně upustili. Už se těšíme, až se budou akce konat zase offline a s diváky!

On-line komunikace

Dalším úkolem, který se podařilo v polovině prosince 2017 splnit, bylo spuštění tohoto webu, za grafickou podobou stojí opět studio 2123design s.r.o. tentokrát pan Zdeněk Žitný a za programátorskou částí pan Zdeněk Jurka (j-ware).

Společně se spuštěním webu jsme zahájili také komunikaci prostřednictvím sociálních sítí

Za nejvytíženější sociální síť považujeme Facebook Turistická oblast Pardubicko, dále komunikujeme také prostřednictvím Instagramu @topardubicko. V lednu 2020 jsme spustili ještě facebookovou stránku Za koňmi na Pardubicko a instagramovou @kone_pardubicko. Máme založený i kanál na YouTube a profil na Twitteru.

3K platforma

Důležitou náplní činnosti spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech je také komunikace, koordinace a kooperace v oblasti cestovního ruchu na území oblasti Pardubicko. Prakticky to znamená, že komunikujeme s aktéry cestovního ruchu, získáváme si jejich důvěru, budujeme věrohodnost naší organizace. Dále také koordinujeme setkání aktérů cestovního ruchu v oblasti, pořádáme setkání a semináře a zvyšujeme povědomí aktérů o přínosech cestovního ruchu v oblasti. Další část této činnosti spočívá v kooperaci na tvorbě produktů cestovního ruchu v oblasti Pardubicko. 

Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské smlouvě spolku Pardubicko –Perníkové srdce Čech, z. s. ze dne 10. května 2017 a také ve stanovách spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. schválených dne 10. května 2017.
K praktické realizaci 3K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu oblasti Pardubicko byly pro spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech obsazeny 2 pracovní pozice, ředitelky a manažerky, tým podporující řízení a koordinaci aktivit v turistické oblasti Pardubicko, dále management spolku. Management spolku komunikuje se členy a partnery spolku, jakož i s dalšími aktéry cestovního ruchu v oblasti, jakými jsou informační centra, podnikatelé, provozovatelé turistických atraktivit.
Management spolku koordinuje vzájemná setkání se členy a partnery spolku, jakož i s dalšími aktéry cestovního ruchu v oblasti, jakými jsou informační centra, podnikatelé, provozovatelé turistických atraktivit. Management spolku kooperuje, spolupracuje na tvorbě a rozšíření nabídky turistických produktů a nabídky oblasti Pardubicko, stejně jako zajišťuje marketingovou komunikaci nabídky oblasti Pardubicko.

Pokud se chcete o 3K platformě, tedy o síťování a komunikaci s aktéry cestovního ruchu dozvědět více, můžete si stáhnout či pročíst podrobnější dokument zde.

Pravidelná zasedání rady spolku: duben, červen, září, prosinec. Termín je zpravidla oznámen členům rady spolku na předchozím jednání.

Pravidelná jednání valné hromady: červen (schvalování Výroční zprávy), prosinec (schvalování plánu činnosti, členských příspěvků a rozpočtu pro následující rok.

Novinky, tiskové a výroční zprávy

Abyste zůstávali v obraze, co že to právě děláme, a nebo co za organizací Pardubicko - Perníkové srdce Čech a prací managementu stojí, vydáváme pravidelně novinky a tiskové zprávy. Jednou ročně navíc zveřejňujeme výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok. K servisu, který poskytujeme našim členům, patří pravidelné zasílání newsletteru na měsíční bázi (od listopadu 2019). Ten obsahuje novinky z činnosti destinačního managementu, pozvánky na akce a školení pracovníků v cestovním ruchu, přehled dotačních příležitostí apod.

Chci se podívat, co je nového.

Lovíme v archívu aneb Kde jste si o nás mohli přečíst

A posledním dokladem toho, co za námi stojí, mohou být i články, které jsme publikovali v on-line i tištěných denících či časopisech.

KAM po Česku

TRAVEL profi

Krajské noviny

Doma v regionech

iCOT - Odborný portál pro cestovní ruchu

DENÍK PARDUBICKÝ týden

PARDUBICKÝ DENÍK - EXTRA VYDÁNÍ

PARDUBICE ŽIVĚ