Co za námi stojí

Spolek Pardubicko - Perníkové srdce Čech byl založen k 1. červenci 2017. Jedním z prvních kroků nové organizace bylo vytvoření nové image oblasti, která je reprezentována novým logem s motivem srdce. Tvůrcem loga a jednotného vizuálního stylu je David Škodný z grafického studia 2123design s.r.o., logomanuál si můžete stáhnout či prohlédnout zde.

Tištěné propagační materiály

Podařilo se nám vydat základní sadu propagačních materiálů, která se skládá z úvodní brožury Poznejte Pardubicko, tematických brožur Pardubicko s dětmi, Pardubicko aktivně, Pardubicko relaxačně a Pardubicko netradičně, mapy TOP cílů Pardubicka a cyklomapu Pardubicka.

Uvedené materiály jsme vydali v české a anglické jazykové verzi a všechny jsou zdarma ke stažení či pročtení zde.

On-line komunikace

Dalším úkolem, který se podařilo v polovině prosince 2017 splnit, bylo spuštění tohoto webu, za grafickou podobou stojí opět studio 2123design s.r.o. tentokrát pan Zdeněk Žitný a za programátorskou částí pan Zdeněk Jurka (j-ware). Statistiky k návštěvnosti webu za období prvního půl roku od spuštění si můžete stáhnout či pročíst zde.

Společně se spuštěním webu jsme zahájili také komunikaci prostřednictvím sociálních sítí

Za nejvytíženější sociální síť považujeme Facebook @TOPardubicko.cz, přehledy za období prvního půl roku od spuštění si můžete stáhnout či pročíst zde. Dále komunikujeme také prostřednictvím Instagramu @TOPardubicko, přehledy za období prvního půl roku od spuštění si můžete stáhnout či pročíst zde. Chybět nemůže ani komunikace prostřednictvím Twitteru @TOPardubicko, přehledy za období prvního půl roku od spuštění si můžete stáhnout či pročíst zde. A na závěr doplňujeme i přehled kanálu YouTube, najdete zde, který za prvního půl roku od spuštění nezaznamenal velkou aktivitu a to z důvodu aktuální přípravy audiovizuálního spotu.

3K platforma

Důležitou náplní činnosti spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech je také komunikace, koordinace a kooperace v oblasti cestovního ruchu na území oblasti Pardubicko. Prakticky to znamená, že komunikujeme s aktéry cestovního ruchu, získáváme si jejich důvěru, budujeme věrohodnost naší organizace. Dále také koordinujeme setkání aktérů cestovního ruchu v oblasti, pořádáme setkání a semináře a zvyšujeme povědomí aktérů o přínosech cestovního ruchu v oblasti. Další část této činnosti spočívá v kooperaci na tvorbě produktů cestovního ruchu v oblasti Pardubicko. 

Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské smlouvě spolku Pardubicko –Perníkové srdce Čech, z.s. ze dne 10.5.2017 a také ve stanovách spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. schválených dne 10.5.2017.
K praktické realizaci 3K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu oblasti Pardubicko byly pro spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech obsazeny 2 pracovní pozice, ředitelky a manažerky, tým podporující řízení a koordinaci aktivit v turistické oblasti Pardubicko, dále management spolku. Management spolku komunikuje se členy a partnery spolku, jakož i s dalšími aktéry cestovního ruchu v oblasti, jakými jsou informační centra, podnikatelé, provozovatelé turistických atraktivit.
Management spolku koordinuje vzájemná setkání se členy a partnery spolku, jakož i s dalšími aktéry cestovního ruchu v oblasti, jakými jsou informační centra, podnikatelé, provozovatelé turistických atraktivit. Management spolku kooperuje, spolupracuje na tvorbě a rozšíření nabídky turistických produktů a nabídky oblasti Pardubicko, stejně jako zajišťuje marketingovou komunikaci nabídky oblasti Pardubicko.

Pokud se chcete o 3K platformě, tedy o síťování a komunikaci s aktéry cestovního ruchu dozvědět více, můžete si stáhnout či pročíst podrobnější dokument zde.

Novinky, tiskové a výroční zprávy

Abyste zůstávali v obraze, co že to právě děláme, a nebo co za organizací Pardubicko - Perníkové srdce Čech a prací managementu stojí, vydáváme pravidelně novinky a tiskové zprávy. Jednou ročně navíc zveřejňujeme výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok. Tou první je za naši organizaci výroční zpráva za rok 2017, která byla schválena Valnou hromadou spolku dne 19.6.2018. 

Všechny novinky si můžete pročíst zde

Všechny tiskové zprávy i výroční zpráva za rok 2017 jsou dostupné zde.

Kde si můžete o oblasti přečíst

A posledním dokladem toho, co za námi stojí, mohou být i články, které jsme v roce 2018 publikovali v on-line i tištěných denících či časopisech.

KAM po Česku

TRAVEL profi

Krajské noviny

Doma v regionech

iCOT - Odborný portál pro cestovní ruchu

DENÍK PARDUBICKÝ týden

PARDUBICKÝ DENÍK - EXTRA VYDÁNÍ

PARDUBICE ŽIVĚ

Zde se můžete podívat, kde všude se psalo o Festivalu chutí, vůní a řemesel 2018