Členové a partneři organizace Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z. s.

Zakladatelé

Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech je organizace založená na podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko. Byla založena 1. července 2017 na základě shody zakládajících členů. Spolek si za svůj cíl klade propagaci celé oblasti a propagaci co nejširší nabídky turistických produktů. Více o zakladatelích.

Členové

Turistická oblast Pardubicko představuje území mnoha obcí a významných měst. Na Pardubicku se nachází kvalitní síť poskytovatelů služeb. Podrobnosti ke službám, které nabízejí členové spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech najdete zde. Můžete si vybrat z široké nabídky poskytovatelů ubytování, stravování, atraktivit i atrakcí, které se postarají o váš volný čas. Více o členech.

Partneři

Děkujeme našim partnerům, jsme rádi, že jsme si získali vaši důvěru a že jste ochotni a nakloněni s námi spolupracovat. Pokud zatím nejste našimi partnery a chcete se jimi stát, neváhejte nás kontaktovat. Více o našich partnerech.

Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby z veřejného i soukromého sektoru, činné v oblasti cestovního ruchu na území turistické oblasti Pardubicko. O přijetí žadatele na základě jeho přihlášky rozhoduje rada spolku na své nejbližší schůzi. 

Členství vzniká ke dni splnění obou následujících podmínek: rozhodnutím rady o přijetí za člena a zaplacením stanoveného ročního členského příspěvku žadatelem. Výše ročního členského příspěvku je stanovena příspěvkovým řádem.

Kompletní podmínky členství i pravidla činnosti a fungování spolku můžete nalézt ve stanovách.

Pokud máte zájem o členství ve spolku, neváhejte nás kontaktovat. 

Těšíme se na spolupráci a věříme, že naše práce a propagace turistické oblasti Pardubicko má smysl.

Zakladatelé spolku: