Zakladatelé Spolku

Turistická oblast Pardubicko pokrývá území města Pardubice, Bohdanečska, Regionu Kunětické hory, Holicka a v západní části území Kladruby nad Labem a jeho okolí. Částečně do území turistické oblasti Pardubicko zasahuje také Železnohorský region.

V roce 2016 došlo ke všeobecné shodě založit pro turistickou oblast organizaci cestovního ruchu, která bude mít na starosti její propagaci, marketingové aktivity a bude hájit zájmy svých členů.

Povedlo se a k 1.7.2017 vznikl zapsaný spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Hlavním cílem spolku byla a je snaha o aktivaci cestovního ruchu v oblasti Pardubicko. Název Pardubicko – Perníkové srdce Čech odkazuje k hlavnímu symbolu oblasti, tedy tolik známému a tradičnímu perníku. Není proto divu, že grafický motiv srdce, který je součástí loga turistické oblasti, v sobě odráží tento tradiční pardubický produkt. 

V celé oblasti je patrný vliv slavného rodu Pernštejnů, který se odráží nejen v historických, ale i přírodních památkách. Rod Pernštejnů propůjčil svůj odkaz i jedné ze značek regionálních produktů, kterou je KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.

Hlavní myšlenkou projektu regionálních značek bylo a je zvýšení ekonomické samostatnosti regionu a zajištění propagace regionálních výrobců.

Projekt regionálních značek, na území Pardubicka konkrétně dvou značek: KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®, je podporován všemi 5 zakládajícími členy spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech: městem Pardubice, MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region.

Zakladatelé spolku: