COVID-19 a cestovní ruch na Pardubicku

Jaro 2020 se nesmazatelně vryje do paměti snad celého světa. Pandemie nového typu koronaviru paralyzovala všechny součásti našeho života. Nakolik zůstává ovlivněn cestovní ruch v turistické oblasti Pardubicko, jsme zjišťovali pomocí online dotazníku na začátku května. Ptali jsme se poskytovatelů služeb v tomto odvětví. Celkem jsme oslovili zástupce 94 subjektů a nazpět dostali 36 odpovědí. Sběr odpovědí proběhl online od 27. dubna 2020 do 16. května 2020. Všem, kteří dotazníku věnovali svůj čas, tímto děkujeme!

Nyní už k výsledkům:

Vaše organizace spadá do segmentu:

Mnoho organizací se zabývá poskytováním služeb cestovního ruchu ve více odvětvích, proto zde byla možnost označit více odpovědí a případně dopsat další kategorie.

Graf otázka 10.jpg

Z dalších kategorií, které respondenti doplnili sami (zastoupeny většinou 1x):

Do jaké míry Vaši organizaci zasáhla opatření proti koronaviru v období březen - duben?

Dvacet respondentů uvedlo, že pandemie a následná opatření jejich provoz zasáhla velmi, naopak naprosto nedotčeni si připadají zástupci pouhých tří subjektů.

Graf otázka 1.jpg

Vaše provozovna v době opatření:

Zástupci 23 provozoven uvedli, že museli zavřít a zcela přerušit provoz. Částečně fungovalo 7 subjektů (např. využili možnost otevření výdejového okénka), další 2 odsunuli začátek sezóny na později a v případě 4 provozovatelů spadá otvírací doba až do letních měsíců.

Graf otázka 2.jpg

Museli jste v době opatření proti koronaviru propouštět zaměstnance?

K tomuto dramatickému kroku zatím museli přistoupit 3 zaměstnavatelé z celkových 36 respondentů. V navazující otázce, kolik zaměstnanců museli propustit, bylo nejvyšším číslem 5, další zaměstnavatel propustil 2 a poslední jednoho zaměstnance.

Graf otázka 3.jpg

Prosím, odhadněte propad příjmů Vaší organizace v období od 13. 3. do 30. 4. 2020.

Celkem 29 provozovatelů - což činí rovných 80 % - odhaduje momentální (!) propad svých příjmů o desítky až stovky tisíc korun. Dokud nebudou uvolněna veškerá vládní omezení, lze očekávat další navýšení ztrát.

Graf otázka 5.jpg

Jak rychlý vzestup návštěvnosti očekáváte poté, co svou provozovnu otevřete?

U této otázky převládl zdrženlivý a střízlivý odhad, kdy 56 % respondentů zastává názor, že návštěvníci se k nim budou vracet pomalu. Celkových 22 % má optimistický pohled na věc, a sice že se k nim zákazníci vrátí velmi rychle. Pesimistickou vizi, že to bude trvat naopak velmi dlouho, zastává také 22 % respondentů. V komentářích k této otázce se často objevoval komentář, že mohou nastat oba extrémy a provozovatelé zatím nejsou schopni vývoj situace odhadnout.

Graf otázka 6.jpg

Nabídnete svým postCOVID hostům nějaký zlepšovák oproti minulé sezóně? (např. online check-in, rozšíření služeb) Pokud ano, jaký?

Jednalo se o otevřenou otázku, kde mohli provozovatelé uvést, zda se jim podařilo nějakým způsobem inovovat své služby v období omezení provozu, jestli našli nové příležitosti rozšíření svých služeb apod. Dvanáctkrát se nám dostalo negativní odpovědi. Ostatně nelze se divit, že majitelé nechtějí investovat do inovací, když budoucí příjmy jsou momentálně nejisté. Nicméně zlepšení péče o zákazníka nemusí stát mnoho, protože i maličkost potěší.

Z kladných odpovědí pro vás vybíráme ty nejvíce inspirativní:

Tisková zpráva - Pardubicko po karanténě sčítá škody v cestovním ruchu (20. května 2020)

Závěrem je nutné podotknout, že česká ekonomika profitovala z dosavadního pozitivního vývoje cestovního ruchu. V roce 2018 v tomto oboru pracovalo 240,6 tisíce osob a tvořil 2,9 % HDP. Finanční přínos z turismu na našem území se zvyšoval nepřetržitě od roku 2011 do konce roku 2019. (ZDROJ) Přínos pro veřejné rozpočty Pardubického kraje tvořila v roce 2019 částka 2,8 miliardy korun. Odhad pro rok 2020 je přínos pouhé 1,1 miliardy korun. (Analýza společnosti Economic Impact)

V současné době existuje několik iniciativ, které se aktivně snaží o restart cestovního ruchu na celostátní úrovni.