Spolek uspořádal III. setkání aktérů cestovního ruchu

Ve středu 24. dubna 2019 se uskutečnilo již třetí setkání aktérů cestovního ruchu, pořádané spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Setkání se zúčastnilo na 35 aktérů cestovního ruchu z oblasti Pardubicka.

Setkání oficiálně zahájila předsedkyně spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, paní Ludmila Ministrová. Účastníci setkání byli úvodem informováni o novinkách spolku a novém zaměstnanci - Vladimíře Benešové, dále byli seznámeni s programem setkání.

Prvním prezentovaným tématem byla problematika neslyšících osob či osob jinak sluchově indisponovaných a možnosti jejich zapojení do cestovního ruchu. Paní Michaela Novotná z organizace Tichý svět o.p.s. účastníky seznámila s rozsáhlou činností společnosti a s možnostmi, jak přizpůsobit oblast cestovního ruchu právě neslyšícím. Toto téma bylo velmi podnětné a všechny zúčastněné zaujalo.

Následně byli účastníci seznámeni s probíhajícím vznikem produktu cestovního ruchu zaměřeným na koně a jezdecký sport, který je plánován na rok 2020. Kateřina Snopková přiblížila celou tematiku a také primární úlohu Statutárního města Pardubice na tvorbě tohoto produktu. Martin Karas, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu, zdůraznil úlohu každého z aktérů cestovního ruchu, který se bude chtít do tvorby produktu zapojit. Produkt není možné úspěšně vybudovat bez aktivního zapojení a iniciace ze strany aktérů cestovního ruchu.

Prezentace, kterou přednesla ředitelka spolku Markéta Krátká, byla zaměřena na sociální sítě a jejich důležitost napříč subjekty. Jednalo se o přehled nejdůležitějších zásad a základních principů každodenní práce se sociálními sítěmi. Jelikož se stále jedná o velice podceňovanou oblast, sklidila prezentace velký úspěch.

Závěrem dostala slovo paní Alena Kratochvílová, obchodní zástupkyně Hotelu TRIM, kde se celé setkání aktérů odehrávalo. Ve své prezentaci stručně představila hotel, jeho služby a vybavení, které svým hostům poskytuje.

Na setkání aktérů taktéž došlo na plánování cyklovýletu #pardubickonakole, který se bude konat 10. května a poodhalí krásy okolí Kunětické hory.

III. setkání aktérů cestovního ruchu