Realita a vize rozvoje cestovního ruchu v regionu

Ve středu 19. června proběhlo v Marina Kempu Stéblová profesně přátelské setkání lokálních aktérů cestovního ruchu. Cílem setkání byla debata nad možnostmi vybudování cyklostezky v okolí Lázní Bohdaneč, která by nejen hostům léčebných lázní, ale všem turistům, usnadnila přepravu k dalším atraktivním místům v regionu. "Setkání se zúčastnilo 22 zástupců místních samospráv a provozovatelů turistických atraktivit či ubytovacích zařízení. Všichni se shodli na nezbytnosti cyklostezky zejména z bezpečnostních důvodů. " dodala ředitelka spolku Markéta Krátká.

Cílem spolupráce zúčastněných subjektů je návrh projektu výstavby zmiňované cyklostezky v budoucím programovém období investic ITI.