TISKOVÁ ZPRÁVA

ZAMĚSTNANCI „ÍČEK“ NA SEMINÁŘI V CENTRU KOSATEC

Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech pořádal ve středu 13. listopadu druhý letošní seminář pro zaměstnance turistických informačních center. Seminář proběhl v pardubickém Centru Kosatec, které se zaměřuje mimo jiné na integraci hendikepovaných osob do každodenního života. Hlavním cílem setkání bylo jako vždy obohatit zkušenosti zúčastněných novými podněty.

Celé setkání se neslo ve velmi přátelském duchu, zúčastnili se ho zástupci informačních center z Pardubic, Lázní Bohdaneč, Chrudimi a Chocně. Setkání bylo tentokrát pojato jako celodenní zážitkový seminář, jehož hlavním cílem bylo blíže poznat potřeby hendikepovaných osob, a to jak teoreticky, tak prakticky. Celý interaktivní program byl na míru sestaven Centrem Kosatec tak, aby byl maximálně nápomocný právě osazenstvu informačních center, které v rámci své profese denně přichází do styku s různorodou směsicí zákazníků. V teoretické části proběhla přednáška o canisterapii a asistenčních psech pro zrakově hendikepované osoby, to vše za účasti čtyřnohých terapeutů. Následoval informační blok o duševních onemocněních, navazovalo povídání o zrakově a sluchově hendikepovaných osobách.

V odpoledním bloku přišel na řadu praktický nácvik každodenních strastí hendikepovaných. Centrum Kosatec k tomuto účelu využívá překážkovou jízdu na invalidním vozíku, která simuluje nerovnosti povrchu běžných chodníků a zdánlivě nepatrné výškové změny, které musejí vozíčkáři každodenně na ulicích překonávat. Součástí praktického bloku byla také stezka se slepeckou holí či hmatové pexeso. Tyto zážitkové semináře svou osvětovou činností pomáhají poznat speciální potřeby znevýhodněných spoluobčanů a pokusit se usnadnit jim alespoň malou měrou běžné úkony – například přizpůsobit veřejný prostor infocentra, přehledně značit okolí či eliminovat překážky terénu.

„Tyto semináře jsou nedílnou součástí činnosti našeho spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Každý rok pořádáme setkání pro informační centra hned dvakrát, většinou na jaře a na podzim. V květnu se uskutečnil první, velice úspěšný seminář, jehož náplní bylo poznávání turistické oblasti a představení novinek v cestovním ruchu. Rádi využijeme každou příležitost k setkání se všemi našimi kolegy z celého Pardubicka a již teď se zamýšlíme nad obsahem jarního setkání,“ uzavírá ředitelka spolku Markéta Krátká.

Chci si stáhnout celou zprávu

Kontakty:
Markéta Krátká, ředitelka – kratka@topardubicko.cz, +420 734 791 759.
Vladimíra Benešová, manažerka – benesova@topardubicko.cz, +420 730 589 397.