TISKOVÁ ZPRÁVA

V P-PINK SE UŽ POČTVRTÉ SETKALI AKTÉŘI ČINNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA PARDUBICKU

Ve středu 21. listopadu 2019 proběhlo v pardubickém P-PINKu IV. Setkání aktérů cestovního ruchu z oblasti Pardubicko, pořádané spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Setkání se zúčastnilo více než dvacet zástupců z řad podnikatelů, provozovatelů atraktivit i zástupců veřejné sféry a neziskového sektoru. Celé setkání se jako vždy neslo ve velmi přátelském duchu.

Setkání zahájila ředitelka spolku Markéta Krátká, přivítala všechny přítomné na posledním setkání aktérů v tomto kalendářním roce. Poté předala slovo Kateřině Snopkové z magistrátu města Pardubic, která svým příspěvkem odstartovala program. Její prezentace se týkala projektů a plánů spjatých s rokem 2020, kdy se Pardubice stanou evropským městem koní. Představena byla taktéž vizuální podoba tohoto významného počinu, která bude prostupovat kulturním životem Pardubicka po celý nadcházející rok.

Slovo si poté opět vzala ředitelka spolku a shrnula princip a vývoj produktu cestovního ruchu, na kterém spolek intenzivně pracuje. Produkt s názvem Pardubice – hlavní město koní je stěžejním projektem a hlavním marketingovým tématem turistické oblasti Pardubicko na budoucích 5 let. Celou problematiku spolek pravidelně komunikuje jak se členy a partnery spolku, tak i s odbornou veřejností, proto nebylo pojetí produktu pro přítomné překvapením. Po prezentaci následovala přestávka, jejímž účelem bylo navázání kontaktů a diskuze zastoupených subjektů.

Posledním příspěvkem setkání byla problematika sběru a vyhodnocování dat spojená s představením nového analytického softwaru, který spolek využívá. Právě sběr dat v cestovním ruchu bývá kamenem úrazu a patří k často diskutovaným tématům, proto prezentace vzbudila velkou pozornost všech přítomných.

Účastníky i pořadatelky potěšily vyhlídky na budoucí spolupráci subjektů a přínos tohoto setkání. Tradice setkání aktérů cestovního ruchu bude pokračovat i v příštím roce. „Dnešní setkání považuji za velmi vydařené a věřím, že se nám podaří k myšlence vzájemné spolupráce přivést postupně i další aktéry cestovního ruchu z oblasti Pardubicka, kteří nám pomohou zrealizovat naše vize a plány, a budou vzájemnou spolupráci vnímat jako přínos nejen pro sebe, ale i pro celou oblast,“ shrnuje ředitelka spolku Markéta Krátká.

Chci si celou zprávu stáhnout

Kontakty:
Markéta Krátká, ředitelka – kratka@topardubicko.cz, +420 734 791 759.
Vladimíra Benešová, manažerka – benesova@topardubicko.cz, +420 730 589 397.