Historií Podhůří Železných hor

  • Cyklo a inline trasy
Délka okruhu: 38 km; Čas 150 minut; Povrch: Nenáročný terén, vhodné pro cykloturistiku - Trekkingová a horská kola, možno ale i pěšky, některé úseky vhodné i pro in line brusle, zpevněný povrch 80% asfalt / 20% zpevněné cesty
Organizátor:
MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
Lokalita:
Železnohorsko
Adresa:
Nám.Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Kontakty:
mas@zeleznohorsky-region.cz
http://zeleznohorsky-region.cz
Délka okruhu: 38 km; Čas 150 minut; Povrch: Nenáročný terén, vhodné pro cykloturistiku - Trekkingová a horská kola, možno ale i pěšky, některé úseky vhodné i pro in line brusle, zpevněný povrch 80% asfalt / 20% zpevněné cesty

Cyklotrasa je definována hlavními turistickými cíly regionu: Zámecký areál v Cholticích – sezónní expozice (květen-říjen) Vlastivědné muzeum s barokní lékárnou a Svět vodníků a loutek černého divadla. Součást areálu přírodní rezervace Choltická obora – otevřeno v sezóně nebo dle dohody.Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích - Součástí areálu je stálá exterierová výstavní expozice kamenných a dřevěných plastik, geolokalita NGŽH, fit stezka, naučná stezka Raškovickými lomy – otevřeno v sezóně nebo dle dohody. Gotický kostel Povýšení sv. Kříže v Třebosicích z r. 1270. V interiérech se zachovaly gotické malby. U kostela dřevěná zvonice, zvon z r. 1464, raně barokní fara, původní kamenná dlažba na návsi – otevřeno dle dohody. Přírodní Meandry Struhy Valy – Veselí – Bezděkov jeden z posledních přirozených toků v Polabí. Nebyl regulován, napřímen, jako valná většina ostatních. Kolem něj roste i lužní les, který byl založen na místě bývalých rybníků. Částí koryta je i uměle vybudovaná soutěska v 16. století. Kostel sv. Václava s dřevěnou zvonicí v Jezbořicích - Gotický kostel s barokními úpravami byl založen r. 1055, původně byl dřevěný a po vyhoření v 15. st. byl postaven z kamene. V 17. st. byl dostavěn a prodloužen. U kostela je dřevěná zvonice ze 14. st. Zřícenina Svojšice – jedná se o jedinou památku svého druhu v širokém okolí