Historií Podhůří Železných hor

  • Tip na cyklo výlet
Trasa s nenáročným terénem vhodná pro pěší a cykloturistiku. Začíná i končí v areálu choltického zámku, který ukrývá kapli sv. Romedia, vlastivědné muzeum a expozici černého divadla. Můžete zde ochutnat regionální produkty značky Železné hory. U obce Valy najdete přírodní památku Meandry Struhy jejíž osou je tok tzv. Struhy. Součástí areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích je expozice kamenů a plastik, fit stezka a naučná stezka Raškovickými lomy. Gotická věžová tvrz ve Svojšicích byla vypálena během třicetileté války. Dochovaly se zbytky obytné části se sklepem a vchodem do podzemní.
Lokalita:
Železnohorsko
Trasa s nenáročným terénem vhodná pro pěší a cykloturistiku. Začíná i končí v areálu choltického zámku, který ukrývá kapli sv. Romedia, vlastivědné muzeum a expozici černého divadla. Můžete zde ochutnat regionální produkty značky Železné hory. U obce Valy najdete přírodní památku Meandry Struhy jejíž osou je tok tzv. Struhy. Součástí areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích je expozice kamenů a plastik, fit stezka a naučná stezka Raškovickými lomy. Gotická věžová tvrz ve Svojšicích byla vypálena během třicetileté války. Dochovaly se zbytky obytné části se sklepem a vchodem do podzemní.

Délka trasy: 39 km

Zajímavé atraktivity na trase:

Zámek Choltice, PP Meandry Struhy, Naučná stezka Raškovickými lomy, Rozhledna Barborka, Zřícenina tvrze Svojšice

Nenechte si ujít v okolí:

Vyznačení trasy v mapy.cz

https://mapy.cz/s/3cQAc

Cyklotrasa je definována hlavními turistickými cíly regionu: Zámecký areál v Cholticích – sezónní expozice (květen-říjen) Vlastivědné muzeum s barokní lékárnou a Svět vodníků a loutek černého divadla. Součást areálu přírodní rezervace Choltická obora – otevřeno v sezóně nebo dle dohody.Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích - Součástí areálu je stálá exterierová výstavní expozice kamenných a dřevěných plastik, geolokalita NGŽH, fit stezka, naučná stezka Raškovickými lomy – otevřeno v sezóně nebo dle dohody. Gotický kostel Povýšení sv. Kříže v Třebosicích z r. 1270. V interiérech se zachovaly gotické malby. U kostela dřevěná zvonice, zvon z r. 1464, raně barokní fara, původní kamenná dlažba na návsi – otevřeno dle dohody. Přírodní Meandry Struhy Valy – Veselí – Bezděkov jeden z posledních přirozených toků v Polabí. Nebyl regulován, napřímen, jako valná většina ostatních. Kolem něj roste i lužní les, který byl založen na místě bývalých rybníků. Částí koryta je i uměle vybudovaná soutěska v 16. století. Kostel sv. Václava s dřevěnou zvonicí v Jezbořicích - Gotický kostel s barokními úpravami byl založen r. 1055, původně byl dřevěný a po vyhoření v 15. st. byl postaven z kamene. V 17. st. byl dostavěn a prodloužen. U kostela je dřevěná zvonice ze 14. st. Zřícenina Svojšice – jedná se o jedinou památku svého druhu v širokém okolí

Trasa je poskytnuta od MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.