Naučná stezka Bohdanečské rybníky

  • Pěší trasy
  • Poznávací
Naučná stezka skrz národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník je rozdělena na tři větve (západní, severní a východní). Vede téměř výhradně (s výjimkou severní větve stezky) mimo území rezervace, tedy nikoliv po břehu rybníka, ale pouze okolním lesem nebo loukami. Nezakrytý pohled na hladinu Bohdanečského rybníka nabízí jen pozorovací věž na Polákově poloostrově.
Organizátor:
Město Lázně Bohdaneč
Lokalita:
Bohdanečsko
Adresa:
533 41 Lázně Bohdaneč
Kontakty:
4204 667 970 61
podatelna@lazne.bohdanec.cz
http://ic.bohdanec.cz
Naučná stezka skrz národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník je rozdělena na tři větve (západní, severní a východní). Vede téměř výhradně (s výjimkou severní větve stezky) mimo území rezervace, tedy nikoliv po břehu rybníka, ale pouze okolním lesem nebo loukami. Nezakrytý pohled na hladinu Bohdanečského rybníka nabízí jen pozorovací věž na Polákově poloostrově.

Národní přírodní rezervací vede naučná stezka v délce 7,25 km. Na stezce je celkem šest zastávek s informačními tabulemi. Východní a jižní část je souběžná s trasou cyklostezky č. 4040, která byla vyznačena městem Lázně Bohdaneč. Naučnou stezku vyznačili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze střediska Pardubice. Z náměstí v Lázních Bohdaneč projdeme Šípkovou ulicí, po mostě překročíme Opatovický kanál (1km). Zahneme vpravo kolem Zadního mlýna, pokračujeme pěšinou mezi Opatovickým kanálem a Bohdanečským rybníkem. Po 1,5 km narazíme na cestu do Dolan. Po ní odbočíme vpravo a opět překročíme Opatovický kanál. Projedeme lesík (0,3 km), za ním cesta ústí na silnici do Hradce Králové, po které vpravo se vrátíme na náměstí (1,5 km). Celý okruh čítá zhruba 4,5 km a volnou procházkou trvá cca 2 hodiny.