Naučné stezky Pardubicka

  • Tip na výlet
  • Naučné stezky
Pardubicko, to jsou i zajímavé naučné stezky, značené turistické trasy, které vás seznámí s přírodovědnými či kulturními a historickými zajímavostmi naší oblasti. Pojďte se s některými z nich blíže seznámit!
Lokalita:
Pardubice, Bohdanečsko, Železnohorsko, Holicko
Pardubicko, to jsou i zajímavé naučné stezky, značené turistické trasy, které vás seznámí s přírodovědnými či kulturními a historickými zajímavostmi naší oblasti. Pojďte se s některými z nich blíže seznámit!

Kde jinde začít, než přímo v Pardubicích. Na území města najdete hned dvě značené naučné stezky. První z nich Stezka Viléma z Pernštejna vás provede po těch nejzajímavějších historických místech města Pardubice. Na trase dlouhé pouhých 2,5 km najdete 10 zastávek s informačními panely. Stezka je bezbariérová a jednotlivé cedule jsou doplněny základními údaji v Braillově písmu.

Druhá naučná stezka Pardubicemi po stopách Silver A vznikla v roce 2012 u příležitosti 70. výročí druhého stanného práva, které vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu Čechy a Morava. Tato naučná stezka vás zaveden na místa, která jsou spojena s činností skupiny Silver A v Pardubicích a blíže vám představí jejich zásluhy a osud hlavních aktérů. Ke stezce doporučujeme využít i audio-průvodce, jenž přináší veřejnosti nepříliš známá svědectví účastníků heydrichiády.

K oběma těmto stezkám na území Pardubic je vydána informační brožurka, kterou bezplatně získáte v Turistickém informačním centru města pod Zelenou bránou.

Za další naučnou stezkou se přesuneme do Lázní Bohdaneč, malebného lázeňského městečka, kam se z Pardubic můžete pohodlně dopravit i linkou č. 3 pardubického MHD. Rašelinná ložiska lázní se rozkládají na ploše 42 ha a jejich staří se odhaduje na 4 000 let. Svou první sezónu zahájily lázně již v roce 1897. Hlavní léčebnou procedurou v té době byly slatinné koupele. Status lázeňského místa získalo město v roce 1963. Léčí se zde nemoci pohybového aparátu, obezita, nadváha, ale i pooperační a poúrazové stavy.

Architektura Lázní Bohdaneč je spojena se jménem slavného Josefa Gočára. K jeho nejvíce obdivovaným stavbám patří Gočárův pavilon. Jedná se o nejvýznamnější kubistickou stavbu u nás. Tři samostatné pavilony léčebných lázní spojuje krytá kolonáda, jediná svého druhu u nás. Stavby Josefa Gočára můžete obdivovat při procházce naučnou stezkou Gočárův okruh. Okruh  o délce 5 km vás provede celým městem a celkem nabídne 14 zastavení, začíná i končí na Masarykově náměstí a jednou z jeho zastávek je i krásný lázeňský park.

V okolí Lázní Bohdaneč ještě zůstaneme. Znáte Naučnou stezku Pernštejskými rybníky? Jde o nenáročnou 6-ti kilometrovou trasu ideální k pěší a nebo cykloturistice. Trasa začíná v Neratově a pokračuje po hrázích kolem rybníků Rozhrna, Skříň, Udržal, Trhoňka, Stará i Nová Jílovka a Tichý. Naučná stezka vás seznámí s historií a současností zdejšího rybníkářství a s rozmanitostí přírodních krás Bohdanečska.

A pokud vás příroda Bohdanečských rybníků okouzlí, pak doporučujeme projít také Naučnou stezku Bohdanečský rybník a rybník Matka. Stezka, která je rozdělena na celkem 3 větve, vás na trase dlouhé 5,5 km seznámí s faunou a flórou zdejší přírodní rezervace, která je mimo jiné i významnou ornitologickou pozorovatelnou.

Na Pardubicku najdete také naučné stezky zaměřené na lesní a ekologické hospodářství. Jednou z nich je Ekostezka Rytíře Sekolíka. Tato stezka je určena především dětem, ale jistě ji ocení i dospělý doprovod. Stezka vás seznámí nejen s přírodou Železných hor, ale také s tím, jak se k přírodě správně chovat a jak můžeme pomoci přírodu uchovat i do budoucna. Stezka se nachází na Horeckém dvoře mezi Jedousovem a Štěpánovem. Kromě edukačních zastavení vás jistě potěší i zábavné prvky jako například řetízkový most, ale i další.

Podhůří Železných hor však nabízí i další naučné stezky. Jednou z nich je kratičká Naučná stezka Raškovickými lomy, která se nachází mezi obcemi Horní Raškovice a Svinčany. Výchozím místem naučné stezky je areál rozhledny Barborka, která mimo jiné nabízí i krásný výhled nejen na Železné hory, ale také na Pardubicko, Polabí, Orlické hory i vrcholky Krkonoš. Trasa o délce 2,2 km nabízí 6 tematických zastavení, která jsou věnována historii Horních Raškovic a těžbě křemence.

Krásnou přírodu můžete poznat také díky naučným stezkám na Holicku. Mezi Holicemi a obcí Vysoké Chvojno vznikla v roce 2011 Naučná stezka Viselce se zaměřením na lesní hospodaření. Stezka je sestavena ze 7 informačních tabulí, které naleznete na 6,5 km dlouhé trase. Součástí stezky jsou i tři odpočinková místa s lavičkami. Naučná stezka Viselce začíná v Holicích, nabízí se proto výlet spojit s návštěvou Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Stezka vás zavede také do arboreta ve Vysokém Chvojně, které má vlastní informační systém a roste tady přes 200 druhů stromů a keřů.
Naučná stezka Viselce končí ve Vysokém Chvojně u zookoutku, kde jsou popsány některé volně žijící druhy zvěře v ČR, které si můžete z pozorovatelny hned prohlédnout.

A na Holicku ještě zůstaneme. Příjemný výlet do přírody nabízí také Naučná stezka rytíře Velingera ve Velinách. Jednou ze zastávek na 9 km dlouhé trase je samozřejmě i krásný kostel sv. Mikuláše, který je právem dominantou obce Veliny, doporučujeme si proto domluvit i prohlídku kostela s výkladem, určitě nebudete litovat.