Opatovický kanál

  • Vodní vyžití
Významné vodní dílo s hlubokou historií. 32 km dlouhý umělý vodní tok láká k nenáročné celodenní plavbě, kanál je splavný po celé své délce. V červnu se pravidelně koná splavení Opatovického kanálu neboli „Haldy“. Plavba je vhodná i pro začínající vodáky. Kanál sem splavuje od Opatovic nad Labem do Lázní Bohdaneč. Podél kanálu jsou vyznačené cyklostezky.
Opatovický kanál
Lokalita:
Kunětickohorsko
Adresa:
533 45 Opatovice nad Labem
Kontakty:
http://www.pla.cz
Významné vodní dílo s hlubokou historií. 32 km dlouhý umělý vodní tok láká k nenáročné celodenní plavbě, kanál je splavný po celé své délce. V červnu se pravidelně koná splavení Opatovického kanálu neboli „Haldy“. Plavba je vhodná i pro začínající vodáky. Kanál sem splavuje od Opatovic nad Labem do Lázní Bohdaneč. Podél kanálu jsou vyznačené cyklostezky.

Opatovický kanál je výjimečné technické dílo, jehož historie sahá do 15. a 16. století. Z původního Opatovického kanálu o délce necelých 35 km se dodnes zachovalo 26 km. Kanál napájel tehdejší největší soustavu rybníků v Čechách. Na jeho toku se původně nacházelo 32 mlýnů, do současnosti se zachovaly jen dva – jeden u obce Břehy, druhý pak u Lázní Bohdaneč. Opatovický kanál je kulturní památkou a dodnes zásobuje vodou několik rybníků. V nedaleké obci Semín se nachází tzv. Semínský akvadukt. Jedná se o místo, kde dochází k mimoúrovňovému křížení toku Opatovického kanálu s místním Sopřečským potokem. U obce Sezemice můžete navštívit další akvadukt přes Opatovický kanál a to Velký sezemický akvadukt, v jehož blízkosti se nachází i malý sezemický akvadukt a také další významná přírodní památka - přesyp Veselý kopec.