Pardubickem za církevními památkami

  • Historie
  • Církevní památky
Pardubicko, to jsou i krásné církevní památky. Vydejte se s námi na výlet a navštivte známé i méně známé kostely, dřevěné zvonice, ale i majestátní a bohatě zdobenou kapli. Než se vydáte na výlet do okolí Pardubic, nesmíte zapomenout navštívit kostel sv. Bartoloměje a kostel Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Oba kostely bývají pro prohlídky otevřeny při zvláštních příležitostech, jako jsou Dny evropského kulturního dědictví, Noc kostelů a další.
Lokalita:
Pardubice, Bohdanečsko, Železnohorsko, Holicko, Kladruby nad Labem
Pardubicko, to jsou i krásné církevní památky. Vydejte se s námi na výlet a navštivte známé i méně známé kostely, dřevěné zvonice, ale i majestátní a bohatě zdobenou kapli. Než se vydáte na výlet do okolí Pardubic, nesmíte zapomenout navštívit kostel sv. Bartoloměje a kostel Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Oba kostely bývají pro prohlídky otevřeny při zvláštních příležitostech, jako jsou Dny evropského kulturního dědictví, Noc kostelů a další.

Pardubice

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven na začátku 16. století. Měl sloužit katolické menšině obyvatel města Pardubice a zároveň jako rodová hrobka české větve Pernštejnů. Dominantu presbyteria chrámu tvoří mohutná pískovcová tumba, zakrytá mramorovým náhrobním kamenem s postavou Vojtěcha z Pernštejna. Dochovaná původní dispozice a malířská výzdoba řadí tento kostel k unikátním dokladům o podobě chrámového prostoru v 16. století.

Kostel Zvěstování Panny Marie založili jako farní kostel v polovině 14. století páni z Pardubic a Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský, jej zaopatřil privilegii. Na počátku 16. století nechal kostel přestavět Vilém z Pernštejna. V lodi kostela najdeme žebrovou klenbu, v presbytáři se dochovala pozdně gotická sklípková klenba.

Holicko

Jako první, mimo samotné Pardubice, doporučujeme navštívit kostel sv. Mikuláše, který je dominantou obce Veliny. Novobarokní soubor kostela, zvonice a márnice byl postaven v roce 1752 v copovém slohu. Novobarokní kostel je dřevěný, roubený se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku a je jednoloďový. Uvnitř kostela najdeme v západní části kruchtu s funkčními varhanami na vyřezávaných sloupcích a také presbytář obrácený k východu.

V márnici kostela je uložena velká zvláštnost, o které se málokde dočteme, takzvaná „josefínská rakev“ pocházející asi z 80. let 18. století. V době morových epidemií byli, z důvodu úspory dřeva na rakve, zemřelí spouštěni do hrobu otevřením dna rakve. Josefínská rakev se proto někdy nazývá jako rakev morová. Tento způsob pohřbívání se však pro silný odpor obyvatelstva používal jen krátce.

Mimo márnici najdeme v areálu kostela také mohutnou dřevěnou zvonici se dvěma zvony historické hodnoty. Při prohlídce doporučujeme vystoupat po dřevěných schodech a naslouchat dramatickému příběhu velinských zvonů. O velinských zvonech si můžete také přečíst zde.

Při návštěvě Velin doporučujeme využít možnosti prohlídek kostela, márnice i zvonice. Ačkoli je kostel krásný a obdivuhodný i při prohlídce zvenčí, návštěva interiérů i věže zvonice vás jednoznačně ohromí! Neváhejte se proto obrátit na starostu obce Veliny, na jeho výklad budete ještě dlouho po své návštěvě s láskou vzpomínat - tel. 466 682 187, e-mail: obecveliny@volny.cz

Na Holicku doporučujeme zastavit také v obci Horní Ředice u kostela sv. Václava. Novorománský kostel z roku 1857, nahradil původní opevněný dřevěný kostel z roku 1349. V areálu kostela se nachází hřbitov a také dřevěná zvonice.

Železhonorský region

Na úpatí Železných hor doporučujeme navštívit kapli sv. Romedia Zámku Choltice, která byla stanovena farním kostelem v roce 1786. Stavba kaple byla započata v polovině 17. století a jako stavitel je uváděn Rossi de Lucca, zdejší kamenické a štukové práce jsou spjaty se jménem Pietro Paolo Vago di Como. Kaple je osmiboká, uvnitř dělená deseti pilastry. Opravdovou kuriozitou kaple je umístění osmi „hlavních" kacířů heretiků s hanlivými emblémy. Postavy Aria, Šimona Mága, Manese a Nestoria, doplňují dva čeští kacíři Jan Hus a Jeroným Pražský a nechybí ani reformátoři Jan Luther a Jan Kalvín.

Na úpatí Železných hor doporučujeme dále navštívit gotický kostel sv. Václava, mučedníka s krásnou dřevěnou zvonicí ze 14. století v obci Jezbořice. Kostel byl založen v roce 1055, ale po vyhoření byl v 15. století původně dřevěný kostel postaven z kamene a v 17. století byl kostel prodloužen a přestavěn, na kostele jsou patrné barokní úpravy.

Za zastavení rozhodně stojí i krásný kostel sv. Václava, z roku 1387, v obci Mikulovice u Pardubic. Během třicetileté války byl kostel vypálen, jeho současná barokní podoba pochází z let 1768-69. Nejstarší památkou, která se v kostele nachází, je cínová křtitelnice z roku 1487.

Další z krásných církevních památek je dřevěná zvonice kostela Povýšení sv. Kříže v obci Třebosice. Raně gotický, barokně upravený kostel stojí na severním okraji venkovské návsi. Dřevěná zvonice je jednou z posledních typických souměrných osmibokých staveb a podle odborníků patří k nejcennějším stavbám tohoto druhu v celé republice.

Bohdanečsko

Náš další tip na výlet Pardubickem za církevními památkami směřuje na Bohdanečsko do obce Vápno. V obci, na úbočí vyvýšeniny zvané Sušina, se nachází krásný kostel sv. Jiří, první zmínky o kostelu se dochovaly z roku 1366.

Další z Bohdanečských kostelů, které byste neměli na své cestě minout, je kostel sv. Vojtěcha v Dolanech. Tento pseudorománský kostel pochází z let 1913-14 a je dílem architekta Bořka Dvořáka, oltář zhotovil Bohumil Bek a výmalbu interiéru Antonín Häusler.

Kladruby nad Labem

A na závěr nesmíme opomenout ani kostel sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem, který je součástí areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Kostel nechal vystavět v roce 1359 císař František Josef I. se svou manželkou Alžbětou, zvanou Sisi. Farní kostel byl součástí zámku a o 500 let později, tedy v roce 1859 získal současnou, novorenesanční podobu.