Z Pardubic na Kunětickou horu

  • Cyklopecky Pardubického kraje
Délka | 22 km Typ | silniční a trekingová kola Náročnost: • Trasa byla zařazena mezi Cyklopecky Pardubického kraje 2016
Organizátor:
Cyklopecky Pardubického kraje
Lokalita:
Pardubice, Kunětickohorsko
Kontakty:
https://www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/
Délka | 22 km Typ | silniční a trekingová kola Náročnost: • Trasa byla zařazena mezi Cyklopecky Pardubického kraje 2016

Vydejte se na poklidnou cestu z pardubického zámku na Kunětickou horu a zpět! Trasa vede po značených asfaltových cestách a je vhodná pro silniční a trekingová kola. Kromě dvou nejznámějších památek této turistické oblasti – Kunětické hory a pardubického zámku - je možné při cestě navštívit rovněž Východočeskou galerii v Pardubicích nebo Muzeum perníku, které se nachází v nedaleké Perníkové chaloupce v Rábech. Za pozornost stojí i unikátní technická památka v Úzké. Hráz z 16. století mezi řekou Labe a umělým kanálem Haldou je pozoruhodná díky výraznému rozdílu mezi hladinami obou toků.
Upozornění: cesta od horního parkoviště do areálu hradu na Kunětické hoře je určena pouze pro chodce a je třeba zde sesednout z kola.

Trasa

4191 Pardubice Dubina ˃ Sezemice (7 km); 

4125 Sezemice ˃ Počáply > Kunětice (2 km); 

4124 A Kunětice ˃ Kunětická hora (3,5 km); 

4124 (souběh s trasou č. 2 Labská stezka) Kunětická hora ˃ Ráby ˃ Brozany (5 km); 

2 Labská stezka (souběh s trasou č. 4125) Brozany ˃ Pardubice (4,5 km)

Zajímavosti na trase

Zámek Pardubice • Východočeská galerie v Pardubicích • Automatické mlýny • Úzké – turistický rozcestník a technická zajímavost • Kunětická hora • Muzeum perníku / Perníková chaloupka • park Na Špici • Lanové centrum Pardubice