Země Rytíře Sekolíka

  • Přírodní atraktivity
Přírodu Železných hor a zejména to, jak se k ní máme správně chovat, můžete poznat na Ekostezka Rytíře Sekolíka. Stezka je sice určena dětem, ale věříme, že zaujme nejednoho dospělého!
Organizátor:
Ekostezka Rytíře Sekolíka
Lokalita:
Železnohorsko
Adresa:
Jedousov 66, 535 01 Jedousov
Přírodu Železných hor a zejména to, jak se k ní máme správně chovat, můžete poznat na Ekostezka Rytíře Sekolíka. Stezka je sice určena dětem, ale věříme, že zaujme nejednoho dospělého!

Ekostezka Rytíře Sekolíka se nachází na Horeckém dvoře mezi Jedousovem a Štěpánovem. Ekostezka je určena dětem, které různí skřítkové a víly provedou problematikou ekologie. Dovědí se zde o kompostování, třídění odpadu, o znečištění ovzduší i vody, ale také o pěstování rostlin. Kromě edukačních zastavení jsou zde i zábavné prvky jako řetízkový most a další.