Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.

Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly:

1. Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu

2. Destinační marketing

3. Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism

4. Informační podpora cestovního ruchu

5. Výzkumné a vzdělávací činnosti

6. Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury

Kontaktní údaje:

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
tel.: +420 221 580 111

www.czechtourism.cz