Destinační společnost Východní Čechy

Destinační společnost Východní Čechy byla založena 4. 1. 2008 jako zájmové sdružení právnických osob s 11 zakládajícími členy, významnými subjekty v oblasti cestovního ruchu. Hlavním předmětem činnosti tohoto sdružení je realizace aktivit směřujících k rozvoji cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

Co je obecně náplní práce?

Aktivity v oblasti propagace a marketingu:

Kontaktní údaje:

Destinační společnost Východní Čechy
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
tel.: +420 725 058 475
www.vychodnicechy.info

dsvc.jpg