Sportovní park Pardubice

Projekt Sportovní park Pardubice navazuje na úspěšný projekt z roku 2016 Olympijský park Pardubice, který během 17 dní navštívilo více než 350 tis. návštěvníků.

Sportuje celá rodina – taková je vize srpnové akce, která na devět dní rozhýbe celé Pardubice. Cílem je ukázat dětem, rodinám a seniorům, že sport je skvělý způsob, jak trávit volný čas. Oblíbený park Na Špici a jeho nejbližší okolí se promění v jedno velké sportoviště a na stálých a variabilních sportovištích se představí desítky pardubických sportovních klubů prezentujících nejrůznější druhy sportů.

Pro sportovní kluby je to ideální příležitost aktivně prezentovat svoji činnost a pozvat děti na náborové dny či dny otevřených dveří. Sportovní kluby jsou i motivování finanční podporou a další podporou, jako je mediální zásah.

Děti, kterým je park převážně určen, tak samy zjistí, jaký sport je jim šitý na míru. Dospělí pak dostanou možnost vyzkoušet si aktivity, které mají v hledáčku, ale dosud neměli možnost si je „osahat" blíže.

Program Sportovního parku Pardubice je cílen především na děti a příměstské tábory, pořadatelé hodlají oslovit také mateřské a základní školy a to i s nastavenými výhodnými podmínkami. Cílem je zapojit děti z pardubických mateřských a základních škol, které budou mít s předstihem možnost si hrací kartu zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Nabídka sportů je velmi pestrá, z důvodu velkého zájmu klubů (a v zájmu ukázání krás našeho města) se rozšíří případně některá stanoviště i na pardubický zámek, nové atrakce se objeví i na vodě. Krása soutoku Labe a Chrudimky je doceňována většinou sportujících účastníků akce z řad obyvatel města i návštěvníků ze vzdálenějších míst. Kromě sportovních zážitků si mohou děti odnést také diplomy a medaile, které obdržely za určitý počet splněných stanovišť.

V parku dostává prostor také věda - Univerzita Pardubice obohatí program sportovního parku speciálním populárně- naučným programem s atraktivními vědeckými a technickými interaktivními demonstracemi na stanovišti s názvem SCIENCE POINT. Po celou dobu trvání projektu se zde budou střídat a návštěvníkům věnovat vědci i sami vysokoškoláci z Univerzity Pardubice. Provedou je světem moderní vědy hravou a zážitkovou formou, přiblíží zajímavosti kolem nás prostřednictvím zábavných a poučných ukázek, kvízů a demonstrací z nejrůznějších oborů – chemie, dopravy, elektrotechniky a robotiky.

Sportovnipark.cz

Sportovní park Pardubice