Archivy východních Čech, historie a současnost

  • Výstava dokumentů
Popis akce:

V budově Státního okresního archivu Pardubice na Bělobranském náměstí bude v polovině května slavnostně otevřena výstava nazvaná Archivy východních Čech, historie a současnost. Připomene historii státního archivnictví na území dnešního Královéhradeckého a Pardubického kraje, která se začala psát před více než 60 lety v malé obci Zámrsk na Ústeckoorlicku. V místním zámku byl od roku 1960 umístěn státní archiv pro nově vzniklý Východočeský kraj. Důležitým mezníkem v jeho vývoji se stal rok 2002, kdy do něj byly začleněny státní okresní archivy jako vnitřní organizační jednotky. Od 1. ledna 2022 je sídlem archivu Hradec Králové a jeho název zní Státní oblastní archiv v Hradci Králové. V současné době archiv eviduje více než 26 000 archivních fondů a sbírek. Seřazeny za sebou by archiválie vytvořily řadu dlouhou přes 70 kilometrů. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky těch nejvzácnějších archiválií z depozitářů dvou oblastních oddělení a devíti okresních archivů včetně pergamenových privilegií, rukopisů, církevních matrik, pečetních typářů, historických map a plánů, nebo na archiválie spojené se slavnými osobnostmi regionu. Výstava bude přístupná od 16. 5. do 18. 6. 2023. V prvním týdnu od 16. do 21. 5. 2023 denně, v dalších týdnech vždy od pátku do neděle, vždy od 14 do 18 hodin.

Termín konání:
16.5.2023 (Út) - 18.6.2023 (Ne)
Místo konání:
Státní okresní archiv Pardubice
Bělobranské náměstí 1
Pardubice
Popis akce:

V budově Státního okresního archivu Pardubice na Bělobranském náměstí bude v polovině května slavnostně otevřena výstava nazvaná Archivy východních Čech, historie a současnost. Připomene historii státního archivnictví na území dnešního Královéhradeckého a Pardubického kraje, která se začala psát před více než 60 lety v malé obci Zámrsk na Ústeckoorlicku. V místním zámku byl od roku 1960 umístěn státní archiv pro nově vzniklý Východočeský kraj. Důležitým mezníkem v jeho vývoji se stal rok 2002, kdy do něj byly začleněny státní okresní archivy jako vnitřní organizační jednotky. Od 1. ledna 2022 je sídlem archivu Hradec Králové a jeho název zní Státní oblastní archiv v Hradci Králové. V současné době archiv eviduje více než 26 000 archivních fondů a sbírek. Seřazeny za sebou by archiválie vytvořily řadu dlouhou přes 70 kilometrů. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky těch nejvzácnějších archiválií z depozitářů dvou oblastních oddělení a devíti okresních archivů včetně pergamenových privilegií, rukopisů, církevních matrik, pečetních typářů, historických map a plánů, nebo na archiválie spojené se slavnými osobnostmi regionu. Výstava bude přístupná od 16. 5. do 18. 6. 2023. V prvním týdnu od 16. do 21. 5. 2023 denně, v dalších týdnech vždy od pátku do neděle, vždy od 14 do 18 hodin.

Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.