Československá měnová reforma roku 1953

  • Beseda
Popis akce:

U příležitosti letošního 70. výročí provedení měnové reformy autor v přednášce shrne hlavní politické a ekonomické důvody, které k tomuto výraznému zásahu do ekonomiky tehdejšího Československa v roce 1953 vedly. Seznámí posluchače s fyzickou podobou platidel užívaných před reformou a po ní a vysvětlí specifické okolnosti jejich tehdejší výroby. Průběh a praktické dopady měnové reformy z roku 1953 srovná s dvěma velkými znehodnoceními měny, které naše území postihly na počátku třicetileté války (1623) a na sklonku napoleonských válek (1811-1816), a s procesem rozdělení československé měny v roce 1993 po vzniku České republiky a Slovenské republiky. Petr Vorel, český historik a numismatik, působící na Univerzitě Pardubice a ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Zabývá se českými a evropskými dějinami raného novověku a dějinami peněžního oběhu. Vedle dalších publikací je autorem souhrnného kompendia o dějinách české měny od středověku do moderní doby, které pod názvem „Od pražského groše ke koruně české“ vyšlo již ve dvou vydáních. Jeho dílem je také nová numismatická expozice na pardubickém zámku, ve které se návštěvník může seznámit s fyzickou podobou platidel, užívaných na našem území od 10. století do současnosti.

Termín konání:
18.12.2023 (Po), 18:30
Typ akce:
  • Kultura
Místo konání:
Institut paměti národa
třída Míru 60
Pardubice
Web:
institut.pametnaroda.cz/pardubice/
Československá měnová reforma roku 1953
Popis akce:

U příležitosti letošního 70. výročí provedení měnové reformy autor v přednášce shrne hlavní politické a ekonomické důvody, které k tomuto výraznému zásahu do ekonomiky tehdejšího Československa v roce 1953 vedly. Seznámí posluchače s fyzickou podobou platidel užívaných před reformou a po ní a vysvětlí specifické okolnosti jejich tehdejší výroby. Průběh a praktické dopady měnové reformy z roku 1953 srovná s dvěma velkými znehodnoceními měny, které naše území postihly na počátku třicetileté války (1623) a na sklonku napoleonských válek (1811-1816), a s procesem rozdělení československé měny v roce 1993 po vzniku České republiky a Slovenské republiky. Petr Vorel, český historik a numismatik, působící na Univerzitě Pardubice a ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Zabývá se českými a evropskými dějinami raného novověku a dějinami peněžního oběhu. Vedle dalších publikací je autorem souhrnného kompendia o dějinách české měny od středověku do moderní doby, které pod názvem „Od pražského groše ke koruně české“ vyšlo již ve dvou vydáních. Jeho dílem je také nová numismatická expozice na pardubickém zámku, ve které se návštěvník může seznámit s fyzickou podobou platidel, užívaných na našem území od 10. století do současnosti.

Organizátor:
Institut paměti národa
Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.