Jakub Schikaneder (1855–1924) – přednáška z cyklu Od Mánesa k Ladovi

  • Přednáška
Popis akce:

PorozUmění Od Mánesa k Ladovi Přednáší historička umění Hana Řeháková. Cyklus přednášek seznámí posluchače s významnými českými umělci a prostřednictvím jejich tvorby přiblíží tendence, směry a cesty, kterými se ubíralo české výtvarné umění od poloviny 19. do poloviny 20. století. Cyklus otevře přednáška věnovaná Josefu Mánesovi, jehož dílo inspirovalo jak umělce tzv. generace Národního divadla, tak i představitele nových výtvarných směrů, kteří v roce 1887 založili spolek Mánes. Podzimní část cyklu představí tvorba umělců 19. století, která se rozvíjela v duchu národních tradic. Někteří z nich se rovněž podíleli na zprostředkování důležitých kontaktů mezi českým uměním a zahraniční výtvarnou scénou. V 2024 se na jaře posluchači seznámí se secesním uměním, symbolismem nebo počátky českého moderního umění včetně abstraktní tvorby Františka Kupky a Vojtěcha Preissiga. Podzimní přednášky připomenou osobnosti spojené se skupinou Osma a Tvrdošíjní. Cyklus uzavře výklad idylicky laděného díla Josefa Lady, které je dokladem spojení umění a života, o které moderní umění usilovalo. V rámci přednášek budou představena významná umělecká díla ze sbírky Gočárovy galerie.

Termín konání:
30.11.2023 (Čt), 17:00
Typ akce:
  • Kultura
Místo konání:
Gočárova galerie v Automatických mlýnech
U Mlýnů
Pardubice
Web:
gocarovagalerie.cz/cs/programy/porozumeni-josef-manes
Jakub Schikaneder (1855–1924) – přednáška z cyklu Od Mánesa k Ladovi
Popis akce:

PorozUmění Od Mánesa k Ladovi Přednáší historička umění Hana Řeháková. Cyklus přednášek seznámí posluchače s významnými českými umělci a prostřednictvím jejich tvorby přiblíží tendence, směry a cesty, kterými se ubíralo české výtvarné umění od poloviny 19. do poloviny 20. století. Cyklus otevře přednáška věnovaná Josefu Mánesovi, jehož dílo inspirovalo jak umělce tzv. generace Národního divadla, tak i představitele nových výtvarných směrů, kteří v roce 1887 založili spolek Mánes. Podzimní část cyklu představí tvorba umělců 19. století, která se rozvíjela v duchu národních tradic. Někteří z nich se rovněž podíleli na zprostředkování důležitých kontaktů mezi českým uměním a zahraniční výtvarnou scénou. V 2024 se na jaře posluchači seznámí se secesním uměním, symbolismem nebo počátky českého moderního umění včetně abstraktní tvorby Františka Kupky a Vojtěcha Preissiga. Podzimní přednášky připomenou osobnosti spojené se skupinou Osma a Tvrdošíjní. Cyklus uzavře výklad idylicky laděného díla Josefa Lady, které je dokladem spojení umění a života, o které moderní umění usilovalo. V rámci přednášek budou představena významná umělecká díla ze sbírky Gočárovy galerie.

Detailní informace:
  • akce přístupná pro vozíčkáře
Organizátor:
Gočárova galerie
Informace jsou převzaty z portálu www.vychodni-cechy.info využívající databázi CZeCOT.