Oslavy 100. výročí vzniku Československa v Pardubicích

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 1918 – 2018

Sláva v ulicích, výstavy, přednášky i koncerty – rok 2018 se ponese v oslavném duchu! V celé republice si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československé republiky, ale také 50 let od srpnových událostí roku 1968. Na oslavách se bude podílet stát, města i stovky organizací a Pardubice rozhodně nezůstanou pozadu.

Československý stát byl odkazem touhy českého a slovenského národa po samostatnosti, což se projevilo v mohutných masových demonstracích na konci října 1918. Vznik Československa umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na sklonku první světové války ve střední Evropě porážkou a rozvratem nejen Rakousko-Uherska, ale i Německa a revolucí otřásané ruské říše. Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal nad nabytou samostatností i nad koncem války.

Slavilo se i v Pardubicích.

V dochované kronice z roku 1918 se píše: „Rok 1918 jest nejpamátnějším ve dvacátém století nejen pro Pardubice, ale pro celý český národ, neboť skončila se v něm nejen světová válka, ujařmění národa, jenž se dočkal dne 28. října své samostatnosti, svobody, jejíž červánky se ukazovaly již na počátku tohoto roku. Dne 20. března po Tříkrálové deklaraci byla založena Česká státoprávní demokracie v Pardubicích, dne 14. října učinilo obecní zastupitelstvo projev proti vyvážení obilí z Čech, pro přeložení českých pluků do Čech a pro ideu sebeurčení národů. A již dne 28. října radostně pozdravili a oslavili obyvatelé Pardubic prohlášení samostatnosti českého národa."

Magický rok 2018 však připomíná kulatá výročí řady dalších, pro náš národ významných událostí. Přijďte si i u nás v Pardubicích společně připomenout tato významná osmičková výročí a navštivte některou z připravených akcí.

Přehled akcí v Pardubicích 

Přehled akcí v Pardubicích si můžete také stáhnout jako pdf. 

114. Šibřinky

Tradiční sokolská zábava, tentokrát s leitmotivem První republiky.
Místo konání: Sokolovna na Olšinkách
Termín: 27. 1. 2018
Více informací zde

Celoroční výtvarná soutěž pro děti: Sto let od vzniku republiky 1918 – 2018

Pořádá DDM Beta Pardubice ve spolupráci se statutárním městem Pardubice.
Termín: leden – říjen 2018
Místo konání: DDM Beta
Více informací zde

Bedřich Smetana – Libuše

Speciální koncert k výročí 100 let založení Československa. V hlavní roli Eva Urbanová. Koncert je součástí 40. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2018.
Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice
Termín: 4. 3. 2018
Více informací zde

Tančírna

Premiéra k poctě 100. výročí konce I. sv. války a vzniku Československé republiky. Příběhy osamělých lidí toužících po lásce v tanečním sále, kterým procházejí dějiny.
Místo konání: Východočeské divadlo Pardubice
Termín: 10. 3. 2018 (II. premiéra 11.3.2018)
Více informací zde 

Bedřich Smetana – Má vlast

Slavnostní zahajovací koncert k výročí 100 let založení Československa v podání České filharmonie. Koncert je součástí jubilejního 40. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2018.
Místo konání: Tipsport aréna Pardubice
Termín: 14. 3. 2018
Více informací zde

Antonín Dvořák – Slovanské tance

Speciální koncert k výročí 100 let založení Československa v podání Filharmonie Brno. Koncert je součástí jubilejního 40. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2018.
Místo konání: Tipsport aréna Pardubice
Termín: 6. 5. 2018
Více informací zde

Aviatická pouť – téma „100 let vzniku Československa“

Stálice v kalendáři evropských airshow - velkoprostorové divadlo na zemi i ve vzduchu. V letošním roce se ponese v duchu připomenutí 100 let výročí vzniku Československa.
Místo konání: areál letiště Pardubice
Termín:2. – 3. 6. 2018
Více informací zde

Krajský všesokolský slet

Hromadná sletová vystoupení a celodenní bohatý doprovodný program. Krajská podoba XVI. Všesokolského sletu Praha u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
Místo konání: letní atletický stadion Dukla
Termín: 10. 6. 2018
Více informací zde

Friends Fest 2018

Připomenutí 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky a zásluh československé legie na jeho založení v rámci multižánrového zážitkového open-air festivalu na Dostihovém závodišti. Zároveň festival připomene 100. výročí založení ambasády Spojených států amerických v naší zemi.
Místo konání: Dostihové závodiště
Termín: 11. 8. 2018
Více informací zde

Koně v akci – téma „100 let vzniku republiky“

Největší setkání koní a lidí v domově slavné Velké pardubické. Jubilejní 20. ročník se ponese v duchu 100. výročí vzniku republiky.
Místo konání: Dostihové závodiště
Termín: 24. – 26. 8. 2018
Více informací zde

Architektura ve službách První republiky

Putovní regionální výstava, kterou připravilo Územní odborné pracoviště Pardubice NPÚ.
Místo konání: komunikační prostor Galerie města Pardubic, Příhrádek
Termín konání: září 2018
Více informací zde

Křehké sny modernity // ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918–1938

Speciální výstavní projekt Východočeské galerie v Pardubicích k výročí vzniku Československa.
Místo konání: Dům U Jonáše
Termín konání: 19. 9. 2018 – 11.2.2019
Více informací zde

Pátrací hra po stopách minulosti

Trasy provedou návštěvníky po stopách pardubické historie, počátek tras v environmentálním centru Natura park.
Místo konání: výchozí bod - Natura park – trasy na různá místa města
Termín: září 2018
Více informací zde

Koncerty věnované 100. výročí založení Československa

Dva říjnové abonentní koncerty pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta Komorní filharmonie Pardubice Marka Ivanoviće budou věnované významnému výročí založení čs. státu. Jako sólistka se představí vynikající mladá česká violistka Kristina Fialová.
Místo konání: Sukova síň Domu hudby v Pardubicích
Termín: 8. + 10. října 2018 vždy v 19.30 hodin
Více informací zde

Hudebně vzdělávací pořady pro mládež ke 100. výročí vzniku Československa

Projekt Komorní filharmonie Pardubice – realizace speciálních koncertů v Sukově síni Domu hudby či přímo ve školách.
Více informací zde

„Pohřeb starého Rakouska v Pardubicích“

Přednáška o vzniku samostatného Československa – připravil Klub přátel Pardubicka.
Místo konání: sál J. Kašpara, Komenské nám.
Termín: 17. 10. 2018
Více informací zde

Ladislav Machoň a Pardubice

Speciální výstavní projekt Východočeské galerie v Pardubicích k výročí vzniku Československa.
Místo konání: Východočeská galerie Pardubice – zámek
Termín: 17. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Více informací zde

Muži 28. října

Série přednášek věnovaná zásadním osobnostem spojeným se vznikem Československa: A. Rašínovi, A. Švehlovi, F. Soukupovi, V. Škrobárovi a J. Stříbrnému.
Termín: 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11.
Místo konání: Východočeské muzeum Pardubice- zámek
Více informací zde

Pardubické proměny

Fotografická výstava zaměřená na proměnu či naopak statiku vybraných „reálií“ města Pardubic od roku 1918 do roku 2018, především architektonickou podobu města, proměnu krajiny v souvislosti se vznikem technických staveb a rozvojem urbanismu.
Termín: 5. 10. - 27. 1. 2019
Místo konání: Východočeské muzeum Pardubice - zámek
Více informací zde

Školní výukové pořady - Sto let od vzniku republiky 1918 – 2018

Interaktivní přednášky s obrazovým i filmovým materiálem, která shrnuje všechny důležité historické milníky existence naší republiky. (1918, 1938, 1948, 1968, 1989 až po současnou dobu). Pořádá DDM Beta.
Termín: září – listopad 2018
Místo konání: DDM Beta
Více informací zde

Cyklus speciálních přednášek Univerzity Pardubice k osmičkovým výročím roku 2018

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost v průběhu kalendářního roku 2018 akce zaměřené na 100. výročí vzniku Československa a akce pojaté v kontextu událostí fenoménu „osmičkových výročí“ od středověku do současnosti.
Více informací zde

Podzimní městské slavnosti Pardubice

Tradiční multižánrový festival plný koncertů, oblíbených akcí a pouličního umění, zakončený tradiční ohňostrojovou show. Tentokráte v duchu „Pardubice v první republice“.
Místo konání: historické centrum města
Termín: 11. – 14. 10. 2018
Více informací zde

Místní historie v miniaturách

Výstava fotografií.
Místo konání: Natura park
Termín konání: říjen 2018
Více informací zde

Vznik Československé republiky a východní Čechy

Oblastní výstava připravená Státním oblastním archivem v Zámrsku ve spolupráci s Východočeským muzeem Pardubice.
Místo konání: budova Státního okresního archivu Pardubice, Bělobranské nám.
Termín: 11. 10. – 9. 12. 2018
Více informací zde

Přednáškový cyklus pro veřejnost k významným „osmičkovým výročím“ roku 2018

Pořádá Masarykova společnost
Místo konání: Krajská knihovna Pardubice
Termín: průběžně v průběhu roku
Více informací zde

28. října - Slavnostní pietní akt

Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, spojený s doprovodným kulturním programem.
Místo konání: nám. Čs. Legií
Termín: 28. 10. 2018
Více informací zde

Branné závody REPUBLIKA

„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa“. T.G. Masaryk. 1. ročník závodu Republika je pořádaný ke 100. výročí vzniku Československa ve spolupráci ČsOL, ČOS a města Pardubice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Místo konání: Pardubice
Termín konání: září, říjen 2018
Více informací zde

Doprovodné akce u příležitosti 50. výročí událostí Pražského jara

„Dáblovi ne!“

Projekt připomínající významnou roli českého undergroundu u příležitosti 50. výročí srpnových událostí. Motto festivalu: „Všem, co neohnuli záda“
Místo konání: klub Doli, klub Ponorka, klub Žlutý pes
Termín: 16. – 18. 8. 2018
Více info zde

Předtucha

Rok 1968 jako mezník českého umění: Tematická expozice českého poválečného umění s důrazem na reflexi událostí roku 1968.
Místo konání: Dům U Jonáše
Termín konání: od 19. 9. 2018
Více informací zde

21. srpen 1968 – vzpomínkový míting na náměstí Republiky