Pardubické hudební jaro 2019 získalo generálního partnera, zveřejnilo program a zahájilo předprodej vstupenek

Barocco sempre giovane o.p.s., která je zřizovatelem úspěšného mladého orchestru a stala se pořadatelem Pardubického hudebního jara, prošla v uplynulých dvou letech stabilizační fází, na které se výrazně podílí i správní rada, která od roku 2017 působí v novém složení.

„Myslím si, že organizačním, ale i finančním testem pro nás bylo zvládnutí posledního 40. jubilejního ročníku PHJ. Vykročili jsme také cestou posílení profesionálního fungování našeho orchestru,“ uvedl předseda správní rady Roman Línek a pokračuje „Za klíčové pro pořádání PHJ pro příští rok považuji, že festival získal prvně v historii generálního partnera, kterým se dnešním dnem stává stavební holding enteria. Důležitý pro nás je i fakt, že toto partnerství se netýká jen roku 2019, ale počítá i s dalšími třemi ročníky“. Memorandum o generálním partnerství 15. 11. 2018 slavnostně podepsali generální ředitel enteria Martin Havelka, předseda správní rady Roman Línek a ředitel festivalu Josef Krečmer.

Ředitel festivalu Josef Krečmer představil program: „41. ročník festivalu zahájí 11. března 2019 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích Slavnostním zahajovacím koncertem PKF – Prague Philharmonia s Radkem Baborákem v roli dirigenta a sólisty současně. Na dalších festivalových koncertech v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Heřmanově Městci, Přelouči a v Sezemicích se představí Komorní filharmonie Pardubice, Hradišťan a Katta, operní soubor Divadla F. X. Šaldy Liberec, Český filharmonický sbor Brno, Melody Makers Ondřeje Havelky, Barocco sempre giovane, Cappela Mariana, Musica Bohemica Praha, Pavel Haas Quartet, Prague Cello Quartet, Lobkowicz trio, pěvci Gabriela Beňačková, Simona Šaturová (Slovensko) a Petr Nekoranec, skladatel a houslista Henning Kraggerud (Norsko), klavírista Lukáš Vondráček, varhaníci Emmanuel Arakélian (Francie), Kateřina Chroboková a Michaela Káčerková, Marek Eben – umělecký přednes a další umělci.

V neděli 28. dubna uzavře festival v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích Slavnostní závěrečný koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou peruánského rodáka žijícího a pracujícího ve Švýcarsku, USA a v Německu Christopha Mathiase Muellera“.

Předseda správní rady a 1. náměstek hejtmana Roman Línek přibližuje zaměření 41. ročníku: „Dramaturgie festivalu Pardubické hudební jaro 2019 připomene výročí 100 let hudebního školství v Pardubicích, 50 let činnosti Komorní filharmonie Pardubice, 40. výročí založení Konzervatoře Pardubice a jubilea dvou významných českých hudebních skladatelů – východočeských rodáků: 90 let od narození Petra Ebena a 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů“.

Hlavními podporovateli festivalu zůstává Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj a Statutární město Pardubice. „Vedle dnes zveřejněného generálního partnera jednáme o podpoře i s dalšími našimi tradičními i novými podporovateli. Jejich výčet bude prezentován ve vlastních festivalových materiálech,“ uzavřel Josef Krečmer