Proběhlo první setkání aktérů cestovního ruchu pod značkou Pardubicko – Perníkové srdce Čech

Ve středu 25. dubna 2018 proběhlo v pardubickém hotelu Trim první setkání aktérů cestovního ruchu z oblasti Pardubicko pořádané Spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Zúčastnilo se jej více jak třicet zástupců z řad podnikatelů, provozovatelů atraktivit i zástupců veřejné sféry a neziskového sektoru. Celé setkání se neslo ve velmi přátelském duchu a jak účastníci, tak i pořadatel akce, byli nadšeni ochotou k vzájemné spolupráci.

Přítomné přivítal náměstek primátora a předseda Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech Jakub Rychtecký, který neskrýval svou radost z počtu přítomných účastníků setkání.

Jako první se svým příspěvkem vystoupila ředitelka Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech Petra Pacholíková, která přítomné seznámila nejen s vizí organizace, ale představila i základní problémy turistické oblasti Pardubicko, na kterých je třeba pracovat. „Toto setkání bylo pro nás, coby pro management Spolku, velice důležité, a to i z toho důvodu, že jsme měli příležitost představit pro nás klíčové faktory úspěšné destinace, kterými jsou komunikace, kooperace a odbourávání pocitu vzájemné konkurence. Máme velkou radost, že na toto setkání dorazilo tolik zástupců z celé oblasti a že se aktivně zapojili do diskuze,“ s radostí setkání hodnotí ředitelka Spolku Petra Pacholíková.

Odpolední program pokračoval aktuálními informacemi z oblasti cestovního ruchu. Jana Fiedlerová a Martin Karas z odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic v rámci této části setkání představili akční plán z oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 a také novinky k dotačnímu programu tzv. Pardubických tahounů.

Zajímavý byl i příspěvek Ivy Řehořové a Josefa Blažka k systému regionálních značek, konkrétně pak značek Kraj Pernštejnů regionální produkt a Železné hory regionální produkt. Příspěvek byl výstižně doplněn o příklady spolupráce a využití regionálních produktů k rozšíření turistické nabídky.

První část programu uzavřeli Josef Rychter a Lucie Ondráčková z Destinační společnost Východní Čechy, kteří přiblížili aktivity v regionu východních Čech, mezi které patří i vyhledávání vhodných filmových lokací a spolupráce s filmovými štáby. 

Setkání pokračovalo prezentací Matěje Bekery, který představil nové aktivity Východočeského muzea v Pardubicích, například i dva nové prohlídkové okruhy po městě Pardubice a také nové logo pardubického zámku.

Nechyběla ani prezentace Pardubického pivovaru, v rámci které Martin Koudelka představil aktivity pivovaru podporující cestovní ruch a informoval o možnosti navázání spolupráce. 

Stejně tak vyzval ke spolupráci i Lukáš Uncajtík ze společnosti Sport Motion, který přítomným představil rozšiřující se možnosti vodní turistiky, nejen paddleboardingu, na řekách Chrudimka i Labe.

Odpolední program uzavřel Libor Coufal z Klubu OK Ranč svou prezentací k plánované rekonstrukci a rozšíření areálu ranče pod Kunětickou horou.

Účastníci i pořadatel velmi vítali ochotu ke vzájemné spolupráci a přínos tohoto setkání. Tato první schůzka aktérů by rozhodně neměla být poslední, všichni se již nyní těší na další pokračování. „Dnešní setkání považuji za velmi vydařené a věřím, že se nám podaří k myšlence vzájemné spolupráce přivést postupně i další aktéry cestovního ruchu oblasti Pardubicka, kteří budou tuto spolupráci vnímat jako přínos nejen pro sebe, ale i pro celou oblast,“ uzavírá předseda Spolku a náměstek primátora Jakub Rychtecký.