První půl rok je za námi a tak posíláme do světa první tiskovku

Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech má za sebou první půlrok fungování

Je tomu více než rok, kdy se o vzniku oblastní organizace cestovního ruchu začalo mluvit. Dnes, spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech bilancuje a hodnotí první půl rok svého fungování. „Spolek Pardubicko vznikl 1. července 2017. Času, kterého jsme mohli využít nebylo skutečně mnoho. I přesto si troufám říci, že se nám během tak krátké doby podařilo splnit všechny hlavní úkoly, které si Spolek pro první měsíce fungování předsevzal“, říká ředitelka Spolku Petra Pacholíková. Dále dodává: „jedním z hlavních cílů bylo vytvoření nové image oblasti, která je reprezentována novým logem s motivem srdce. Podařilo se nám vydat propagační materiály se zaměřením na hlavní cílové skupiny a také spustit zcela nový a uživatelsky příjemný web www.TOPardubicko.cz“.

Za iniciací Spolku stálo od počátku město Pardubice spolu s místními akčními skupinami, které v oblasti Pardubicko působí řadu let. „Spolek se díky svému vzniku stal jasně definovaným partnerem. Za jeho hlavní poslání považuji zejména podporu propagace hlavních atraktivit a akcí v oblasti, informační servis směrem k aktérům cestovního ruchu, a hlavně jejich síťování. Je vidět, že tento projekt má smysl. To dokazuje i velký zájem o členství ve Spolku“, shrnuje dosavadní práci Spolku Jakub Rychtecký, náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch.

Jako důležitou vnímají spolupráci také zástupci místních akčních skupin, coby další zakladatelé Spolku. "Turistická oblast Pardubicko – Perníkové srdce Čech je projektem inovativním, kde se provázala spolupráce čtyř místních akčních skupin z okolí Pardubic a města Pardubice. Tato spolupráce je pro všechny partnery nová a čerstvá na hodnocení. Naším přáním však je, aby bylo naše partnerství rozvíjeno ke spokojenosti našeho území“, říká Josef Blažek, předseda MAS Železnohorský region, jeden ze zakladatelů Spolku.

Do budoucna se chceme zaměřit na propagaci značky oblasti a posilovat partnerské vazby, postavené na vzájemné důvěře a chuti spolupracovat. Naším cílem je udržovat stabilní, spokojenou základnu členů a partnerů, kteří budou práci Spolku vnímat jako přínos pro sebe i celou oblast.“, uzavírá ředitelka Spolku Petra Pacholíková.

Kontakt pro další informace