Proběhl další seminář pro pracovníky TIC 

V pondělí 10. září proběhl další, letos druhý, seminář pro pracovníky turistických informačních center pořádaný oblastní organizací cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Seminář se nesl v neformálním a velmi přátelském duchu a jak účastníci, tak pořadatelé se již nyní těší na další setkání.

Hlavním cílem semináře bylo informovat pracovníky TIC o novinkách, nových materiálech a plánovaných aktivitách, které mohou přispět k rozšíření turistické nabídky oblasti Pardubicko i blízkého okolí. Pro rok 2019 totiž destinační management plánuje zahájit tvorbu produktů cestovního ruchu, které budou vycházet z unikátních témat destinace. 

Nedílnou součástí semináře byla i diskuze o současných potřebách návštěvníků. Pracovníci informačních center se s destinačním managementem podělili o informace, jaké materiály návštěvníci nejvíce oceňují a jaké materiály v nabídce chybí. Diskutováno bylo také téma průvodců, jejich dostupnost i jazyková vybavenost.

Jedním z témat semináře byl i branding oblasti Pardubicko pod jednotnou značkou, které zastupuje motiv srdce z loga Pardubicko - Perníkové srdce Čech. Po první hlavní turistické sezóně se motiv srdce dostává pomalu do povědomí návštěvníků i rezidentů a je velmi kladně přijímán. 

Semináři v pondělí dopoledne předcházel poznávací výlet po oblasti Pardubicko. Pracovníci informačních center měli příležitost na vlastní kůži zažít některé z naučných stezek Pardubicka - především pak na Holicku, konkrétně Naučnou stezku Viselce a Naučnou stezku rytíře Velingera. V rámci semináře navštívili pracovníci informačních center také Království perníku pod Kunětickou horou, Arboretum a zookoutek ve Vysokém Chvojně a na závěr měli účastníci semináře unikátní příležitost prohlédnout si kostel sv. Mikuláše ve Velinách.

Tato poznávací část semináře prohloubila nejen osobní vztahy účastníků semináře, ale hlavně umožnila pracovníkům center vžít se opět i na domácím území do role turistů, což bylo vítaným zpestřením jak pro pořadatele, tak pracovníky informačních center.

Pracovníci turistických informačních center jsou páteří vnitřního informačního systému naší oblasti a jsou pro naše správné fungování na poli cestovního ruchu zcela nepostradatelní. Jsme proto rádi, že můžeme podobné semináře pořádat, s pracovníky TIC se osobně setkávat a předávat si informace i zkušenosti. Ráda bych všem účastníkům poděkovala nejen za čas, který na semináři strávili, ale hlavně za jejich každodenní práci i ochotu s námi, jako kolegy, komunikovat a spolupracovat. Děkuji, bez Vás by naše práce nebyla možná.“ Dodává a seminář hodnotí ředitelka oblastní organizace cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech Petra Pacholíková.