Nabídka oblasti Pardubicko

Na webu turistické oblasti Pardubicko můžete vyhledávat turistické cíle / atraktivity, služby či akce z kalendáře akcí - všechny tyto 3 databáze s uživatelky přívětivými vyhledávacími filtry jsou napojeny na celostátní informační portál CZeCOT.

Mimo data z turistického portálu CZeCOT na tomto místě nabízíme i přehled vybraných atraktivit turistické oblasti Pardubicko, které mají potenciál z pohledu rozvoje cestovního ruchu oblasti a nebo z hlediska návštěvnosti již nyní návštěvníci zaujímají významný podíl.

Nabídka atraktivit - muzea a galerie

Nabídka atraktivit - kulturně-historické památky

Nabídka atraktivit - technické památky

Nabídka atraktivit - volný čas

Nabídka atraktivit - přírodní lokality

Nabídka atraktivit - významné eventy

Nabídka služeb - kongresová zařízení