Data o návštěvnosti oblasti

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, coby oblastní organizace cestovního ruchu, průběžně sleduje a aktualizuje i data o návštěvnosti oblasti.
Pokud vás zajímají údaje k návštěvnosti turistických atraktivit, akcí či například informačních center, neváhejte si údaje zobrazit.

Statistika

Návštěvnost kulturně-historických atraktivit

Návštěvnost vybraných akcí

Návštěvnost aquaparku a sportovních zařízení

Návštěvnost turistických informačních center

Nejnavštevovanější.png

Informace ke kapacitě hromadných ubytovacích zařízení celkově za oblast Pardubicko či i dle typů hromadných ubytovacích zařízení za období kalendářních let 2012 - 2019.

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení za vybrané území