Data o návštěvnosti oblasti

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, coby oblastní organizace cestovního ruchu, průběžně sleduje a aktualizuje i data o návštěvnosti oblasti.
Pokud vás zajímají údaje k návštěvnosti turistických atraktivit, akcí či například informačních center, neváhejte si údaje k návštěvnosti zobrazit.

Návštěvnost kulturně-historických atraktivit

Návštěvnost vybraných akcí

Návštěvnost aquaparku a sportovních zařízení

Návštěvnost turistických informačních center

Zobrazit si můžete i data Českého statistického úřadu k návštěnosti oblasti Pardubicko.
Informace k počtu příjezdů, počtu přespání, k průměrné délce pobytu oblasti Pardubicko.
Informace ke kapacitě hromadných ubytovacích zařízení celkově za oblast Pardubicko či i dle typů hromadných ubytovacích zařízení za období kalendářních let 2015 - 2017.

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení za vybrané území

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie 2017

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie 2016

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie 2015