Stezka Viléma z Pernštejna

  • Pěší trasy
  • Poznávací
Příjemně se projít a zároveň načerpat nové znalosti je nyní v Pardubicích možné prostřednictvím Stezky Viléma z Pernštejna. Celková délka tohoto okruhu s deseti zastávkami a informačními tabulemi je dlouhá 2,5 km a urazit se dá za jednu hodinu, takže ho bez problémů absolvují starší návštěvníci města i rodiče s malými dětmi. A pokud by přece jen nožičky bolely, příjemných míst k posezení i občerstvení je po cestě dost a dost, například v Tyršových sadech, na Pernštýnském náměstí či náměstí Republiky. To jsou jen některá z míst, o kterých se můžete dozvědět různé zajímavosti, a poznat tak centrum Pardubic. Další informační tabule najdete například na renesančním pardubickém zámku, dominantě města Zelené bráně, či Automatických mlýnech. Průchod stezkou je bez bariér, takže je otevřena i osobám s tělesným postižením nebo rodinám s kočárky, a jednotlivé tabule jsou doplněny základními informacemi v braillově písmu. Celkové náklady na výrobu a instalaci panelů činí 270.000,- Kč, ze tří čtvrtin na projekt přispělo město Pardubice prostřednictvím fondu cestovního ruchu, a z jedné čtvrtiny se na nákladech podílelo regionální infocentrum Pardubice Region Tourism.
Organizátor:
Turistické informační centrum Pardubice
Lokalita:
Pardubice
Adresa:
nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
Kontakty:
http://www.ipardubice.cz/stezka-vilema-z-pernstejna/
Příjemně se projít a zároveň načerpat nové znalosti je nyní v Pardubicích možné prostřednictvím Stezky Viléma z Pernštejna. Celková délka tohoto okruhu s deseti zastávkami a informačními tabulemi je dlouhá 2,5 km a urazit se dá za jednu hodinu, takže ho bez problémů absolvují starší návštěvníci města i rodiče s malými dětmi. A pokud by přece jen nožičky bolely, příjemných míst k posezení i občerstvení je po cestě dost a dost, například v Tyršových sadech, na Pernštýnském náměstí či náměstí Republiky. To jsou jen některá z míst, o kterých se můžete dozvědět různé zajímavosti, a poznat tak centrum Pardubic. Další informační tabule najdete například na renesančním pardubickém zámku, dominantě města Zelené bráně, či Automatických mlýnech. Průchod stezkou je bez bariér, takže je otevřena i osobám s tělesným postižením nebo rodinám s kočárky, a jednotlivé tabule jsou doplněny základními informacemi v braillově písmu. Celkové náklady na výrobu a instalaci panelů činí 270.000,- Kč, ze tří čtvrtin na projekt přispělo město Pardubice prostřednictvím fondu cestovního ruchu, a z jedné čtvrtiny se na nákladech podílelo regionální infocentrum Pardubice Region Tourism.

Stezka je definována 10 hlavními turistickými cíly spojenými s Vilémem z Pernštejna: 1 - Zelená brána: Výrazná dominanta Pardubic. Působivá raně renesanční věž vznikla při přestavbě města po požáru v roce 1538. Měděný plech, který kryl střechu, oxidací zezelenal a záhy se podle něj vžil název „Zelená brána“.2 - Pernštýnské náměstí: Domy na náměstí a v přilehlých ulicích nesou nejstarší stopy pozdně gotické výstavby. Jsou ukončeny typickými obloučkovými štíty a osazeny ostěními z terakoty. Dominantou je neorenesanční pardubická radnice. 3- Příhrádek: Příhrádek tvoří spojnici mezi zámkem a městem. Měl funkci opevněného předbraní a zároveň sloužil pro hospodářské zázemí správy panství. Pamětní deska zde připomíná rodiště básníka Jiljí Vratislava Jahna. 4 - Zámek: Původní hrad přetvořili páni z Pernštejna na palác. Vznikl tak přechod mezi hradem a zámkem. Uvnitř se dochovaly cenné zbytky raně renesančních nástěnných maleb, kazetové stropy a cenný vstupní portál. 5 - Východočeské muzeum: Východočeské muzeum sídlí v zámku. Zpřístupňuje šest stálých expozic. Samostatným návštěvnickým okruhem je prohlídka rytířských sálů. K dispozici je veřejnosti přístupná knihovna. 6 - Tyršovy sady: Na mokřinatém území bývalého zámeckého příkopu bylo r. 1931 vybudováno rozlehlé výstaviště pro konání „Výstavy tělesné výchovy a sportu republiky Československé“. Prostor sadů čeká zásadní rekonstrukce. 7 - Kostel sv. Bartoloměje: Kostel nechal postavit počátkem 16.století Vilém z Pernštejna a založil u něj klášter minoritů. V interiéru je renesanční náhrobek Vojtěcha z Pernštejna, oltářní obraz Umučení sv. Bartoloměje (1692) a sousoší Kalvárie. 8 - Automatické mlýny: Budovy automatického velkomlýnu bratří Winternitzů projektoval arch.J.Gočár. Jeho monumentální stavba, připomínající romantický hrad, je dokladem uplatnění moderní architektury při výstavbě výrobního objektu. 9 - Komenského náměstí: Dominantou náměstí je kostel Zvěstování P.Marie, který patří mezi nejstarší stavby v Pardubicích. Založil jej ve 14. stol. arcibiskup Arnošt z Pardubic. Vilém z Pernštejna jej dal přestavět v pozdně gotickém slohu. 10 - Dům U Jonáše :Výraznou reliéfní výzdobu průčelí má dům „U Jonáše“. Výzdoba pochází z doby krátce po roce 1797, rozměrný reliéf zachycuje biblickou pověst o Jonášovi a velrybě. Ve štítu domu jsou postavy sv. Floriána a sv. Petra.